33

Vyplatí se koupit akcie Wedosu? – Kompletní analýza

Zprávu o chystaném akciovém programu Wedosu jsem přijal s nadšením. Vždyť v českém prostředí se jedná o krok téměř revoluční. Navíc je to firma, kterou mám rád (já a mí zákazníci u nich máme 2 VPS a necelé dvě stovky domén) a která je mi sympatická. Od začátku jsem si tedy říkal, že si rád nějaké akcie koupím, a těšil jsem se na každou další informaci.

U akcií jde ale v prvé řadě o peníze (alespoň mně ano), odložil jsem nakonec jakékoli emoce nemilosrdně stranou. Vzal jsem všechna zveřejněná fakta a zkusil se podívat na nabízenou investiční příležitost kritickýma očima skeptického a opatrného investora. Má pro mě smysl investovat? A pokud ano, kolik?

Tento článek jsem sepsal jako inspiraci a pomoc pro všechny, kteří si kladou podobné otázky.

Nejprve se však pokusím uvést na pravou míru několik nejrozšířenějších omylů, které jsem na různých diskuzních fórech zahlédl:

Nejedná se o hru, ale o skutečné akcie

Termín Věrnostní akciový program vede některé lidi k závěru, že jde o jakousi „hru na akcie“.

Rozhodně ne! Hned na začátek si musíme říci, že předmětem nabídky jsou skutečné akcie společnosti Wedos Internet a.s.

Každý, kdo si za 100 Kč koupí akcii, stane se majitelem ~0,000435 % této společnosti. Se všemi právy a povinnostmi, které s tím souvisejí (vč. povinností daňových v případě následného prodeje)

Po úpisu se cena akcií může měnit – stejně jako se mění cena akcií ČEZu, Unipetrolu či třeba Facebooku.

Kdo si akcie může koupit?

Jednoduše řečeno: téměř kdokoli.

Termín Věrnostní akciový program a opakovaná vyjádření zástupců firmy by mohl vést k mylnému závěru, že akcie jsou jen pro zákazníky a že každý by si měl koupit akcie v hodnotě pár stokorun.

Ve skutečnosti si akcie v rámci úpisu může koupit skoro kdokoli:

 • Zákazníci
 • Nezákazníci
 • Současný majitel
 • Zaměstnanci firmy
 • Konkurenti
 • Profesionální investoři

Stejně tak není omezena výše investice. Můžete si koupit 1 akcii. Můžete si jich koupit 100. A můžete jich skoupit všech 30 000, budete-li mít dost peněz a víru v budoucnost firmy.

Veřejně neobchodovatelné neznamená neprodejné

Akcie budou veřejně neobchodovatelné. Na rozdíl třeba od akcií ČEZu nebo Unipetrolu je nebudete moci koupit/prodat na burze. Neznamená to však, že po úpisu nepůjdou prodat (nebo koupit) vůbec.

V praxi veřejná neobchodovatelnost znamená:

 • Nižší cenu akcií než kdyby byla firma na burze (Forbes počítá u veřejně neobchodovatelných společností s diskontem/slevou 10%)
 • Více práce s prodejem (musíte si protistranu najít sami)
 • Menší regulace a nižší informační povinnost

Veřejně neobchodovatelné akcie je možné kupovat a prodávat přes klasický inzerát (Annonce, Webtrh nebo třeba Aukro) nebo na specializovaných serverech (např. www.akcie.as)

Wedos rovněž plánuje vytvořit vlastní objednávkový systém, kam budete moci vložit svou poptávku nebo nabídku akcií. Pokud by tento systém fungoval, bude teoreticky možné akcie nakoupit či prodat velmi jednoduše a kdykoli bude potřeba.

Co se bude dít při úpisu?

Tato část článku může být trochu nudná a je možné ji přeskočit – myslím ale, že je dobré vysvětlit si, co se bude při nastávajícím úpisu akcií dít.

Jak vzniká akcie?

Akcii si pro zjednodušení můžeme představit jako papír, na němž je napsaná určitá hodnota (např. 100 Kč) – říká se jí nominální hodnota akcie. Ta později nebude mít žádnou souvislost se skutečnou hodnotou akcie (například nominální hodnota akcie ČEZu je 100 Kč, její skutečná hodnota je v době psaní tohoto článku 710 Kč)

Když potřebuje firma peníze, může si „vytisknout“ nové akcie – nemůže si jich ale vytisknout, kolik chce.

Akcie totiž „vznikne“ až ve chvíli, kdy někdo zaplatí její nominální hodnotu. Tedy až poté, kdy pošle peníze na speciální účet společnosti (nebo dá společnosti jinou protihodnotu). Na oplátku dostane tuto nově „vzniklou“ akcii.

Rozdíl mezi prodejem akcií a nabídkou akcií

Je potřeba chápat rozdíl mezi prodejem akcií a veřejnou nabídkou akcií!

Při prodeji akcií posíláte peníze na účet současnému majiteli. Při prodeji akcií nevznikají žádné nové akcie – jen mění své majitele. Z prodeje akcií samotná společnost žádné peníze nezíská. Vydělá (nebo prodělá) pouze jejich původní majitel.

Při veřejné nabídce (úpisu) akcií posíláte peníze na účet společnosti. Vznikají při ní nové akcie. Společnost získá peníze. Stávající majitelé „starých“ akcií žádné peníze nezískají a jejich podíl v % se sníží.

Co se bude dít?

Wedos má v současné době vydaných 20 000 akcií, všechny vlastní pan Grill (jediný majitel a zakladatel firmy)

V rámci úpisu chce firma Wedos vytisknout 210 000 nových akcií. Ty se rozdělí následovně:

 1. 110 000 akcií koupí zpřátelená společnost výměnou za budovu v hodnotě 11 000 000 Kč (dle posudku znalce)
 2. 70 000 akcií koupí pan Grill (současný majitel firmy) výměnou za umazání 7 000 000 Kč z půjčky, kterou firmě v minulosti poskytl. Tato operace se nazývá kapitalizace pohledávky a je relativně běžná. Značí, že firmě věří a nepředpokládá její bankrot (v případě bankrotu by měl jako věřitel silnější postavení než jako akcionář)
 3. 30 000 akcií bude nabídnuto drobným akcionářům výměnou za peníze. Pokud se část akcií neprodá, koupí zbylé opět pan Grill výměnou za umazání další části půjčky (celkem firmě půjčil něco přes 10 000 000 Kč)

Po této operaci bude mít tedy firma celkem 230 000 vydaných akcií.

Všimněme si, že současný majitel nedostane z úpisu žádné peníze. Řeči o tom, že firmu prodává „kavkám“, aby získal nazpět vložené peníze, tedy vznikají z čiré neznalosti nebo nepochopení.

Pokud někdy v budoucnu nabídne k prodeji část „svých“ akcií, bude to pro mě negativní signál.

 

Zhodnocení investiční příležitosti

Při rozhodování,  jestli mám do společnosti vložit své peníze, jsem vzal zveřejněné výkazy za r. 2010 a 2011 (ty považuji za fakta), zveřejněná předběžná čísla za 2012 a plány na 2012, 2013 a 2014 (ty považuji za spekulace)

Čísla jsem pak zkonfrontoval s veřejně dostupnými údaji z jiných zdrojů (Justice.cz, CZ-NIC, čísla hlavních konkurentů atd.) a s vlastními modely, které jsem si pro tento účel vytvořil. Snažil jsem se primárně najít jakoukoli zásadní nesrovnalost s tím, co publikoval Wedos.

V dalším textu budeme vycházet ze dvou základních principů:

#1 Zásada nedůvěry: Když jde o peníze, nemůžeme věřit nikomu.

(a současnému majiteli firmy už vůbec ne – byť by se tvářil sebevíc sympaticky)

Pro účely zhodnocení investice jsem si vytvořil několi k modelových scénářů, na nichž se budu snažit připravit na největší potenciální rizika a problémy (abych později nebyl překvapen) a odhadnout hodnotu celé firmy.

#2 Zásada opatrnosti: Podhodnocujeme budoucí výnosy, nadhodnocujeme budoucí náklady. Plán tržeb zveřejněný společností považujeme za best-case scenario.

Scénář číslo 1: Bankrot

A začneme zostra – nejhorší možnou variantou. Wedos je stále ve své startupové fázi. Firma je zatím stále ve ztrátě. Bylo by bláhové tuto variantu zcela ignorovat. I když se bankrot může zdát nepředstavitelný, v minulosti zkrachovala spousta mnohem silnějších firem a vždycky to spoustu lidí překvapilo.

Pojďme se tedy místo toho bez emocí podívat, co by to v takové situaci znamenalo pro investora.

Bankrotu se v naší zemi říká insolvence a vždycky ho řeší soud (nebojte, před soudem se ocitá společnost, nikoli investor). V insolvenci se firma ocitne ve chvíli, kdy ji laicky řečeno dojdou peníze – není tedy schopna platit účty (proto se také používá termín platební neschopnost)

Pokud by se Wedos dostal do insolvence, znamenalo by to téměř jistě konkurs (= zánik společnost a nucený prodej aktiv). Druhá možnost řešení (reorganizace) je přípustná jen u větších firem s obratem nad 100 mil. Kč.

Rovněž je možné, že firmu by převzal/koupil silnější konkurent, nalil do ní peníze a do insolvence ji vůbec nenechal spadnout. To by i pro drobné investory byla rozhodně dobrá zpráva.

Osobně však scénář bankrotu považuji za vysoce nepravděpodobný, a to z těchto důvodů:

 • Společnost je na úrovni provozního cash flow v plusu, peníze spotřebovává investiční činnost
 • Ve vedení společnosti je zkušený podnikatel, kterému se již minimálně jednou povedlo vybudovat a prodat ziskovou firmu
 • V případě potřeby dalších peněz má vedení několik možností vše s velkým předstihem řešit. V úvahu připadá:
  • Navýšení základního kapitálu (veřejná nabídka dalších akcií)
  • Velmi levné financování bankovním úvěrem (hypotéka až do výše cca 70 % z 11 000 000 Kč)
  • Další půjčka od zakladatele a hlavního akcionáře – tuto možnost je třeba brát s rezervou, je otázka, zdali dalšími penězi disponuje, jelikož v rámci stávajícího úpisu žádné další peníze do firmy nevkládá. Do účtů soukromých osob nevidíme, můžeme pouze věřit – ale viz #1 Zásada nedůvěry.

Dle mých propočtů by jenom tyto zdroje měly bez dalšího vydržet na několik let fungování firmy.

Riziko platební neschopnosti by se naopak zvýšilo v případě náhlého zastavení růstu počtu klientů nebo naopak – trochu paradoxně – v případě příliš rychlého růstu (překotný růst je také těžké ufinancovat)

Pro investora z toho vyplývá následující: V případě konkurzu se prodá veškerý majetek firmy a z výtěžku se zaplatí dluhy společnosti a náklady konkurzu. Až pokud něco zbyde, rozdělí se peníze mezi akcionáře.

V nejhorším případě tedy cena akcie může klesnout na 0 Kč (v případě, že nic nezbyde). Cena akcie nikdy nemůže jít do mínusu.

Pro mě z toho vyplývá jediný závěr:

Budu investovat jen peníze, o které si mohu dovolit přijít. Když o ně přijdu, nedostanu se sám do finančních problémů, ani se nebudu muset uskromnit ve svých běžných výdajích.

 

Scénář číslo 2: Převzetí (prodej) společnosti

Převzetí společnosti znamená prodej majoritního balíku akcií novému majiteli. Stávající majitel se sice dušuje, že nic takového neplánuje. Můžeme mu věřit – ale viz #1 Zásada nedůvěry.

Lepší bude se zamyslet nad tím, co by to pro mě jako pro investora znamenalo.

Jelikož se společnost neobchoduje na burze, neplatí pro ní pravidla pro povinnou nabídku při převzetí (zjednodušeně: Když se změní majoritní vlastník, je povinnen nabídnout všem ostatním, že odkoupí jejich akcie za tržní cenu. Ostatní akcionáři mohou ale nemusí této nabídky využít. Toto pravidlo se vztahuje pouze na společnosti obchodované na burze [1])

U tohoto scénáře asi nejvíc záleží na tom, kdo by byl novým vlastníkem.

Pokud by společnost koupil významný mezinárodní hráč (velká firma, investiční fond apod.), považoval bych to za dobrou zprávu. Očekával bych, že takový majitel by minoritním akcionářům nabídl prémiovou cenu (vyšší než bude tržní cena v době převzetí), aby se jich zbavil a zbytek by vytěsnil podle zákona [2].

Pokud by společnost koupil lokální hráč (někdo z ČR, menší firma), s něčím podobným bych nepočítal. Zpráva by pak pro mě byla neutrální nebo negativní podle toho, jestli by stávající majitel zůstal nebo nezůstal ve vedení firmy.

Myslím, že je možné věřit Wedosu, když říká, že prodej firmy aktuálně neplánují.

Veřejná nabídka drobným akcionářům budoucí prodej znesnadňuje (určitě ale neznemožňuje). Drobní akcionáři budou pro případného kupce (profesionálního investora) něco jako obtížný hmyz. Málokdo stojí o to, aby mu tisíce nezkušených nováčků dělaly na valné hromadě bordel.

Scénář číslo 3: Růst na 10 % podílu na trhu, poté stagnace (pesimistická varianta)

Pro scénáře 3-5 jsem vycházel z čísel zveřejňovaných NIC-CZ – statistika webhostingů. Podíl na trhu tedy počítám dle počtu hostingů, nikoli dle tržeb (jak bývá častější)

Jako růst celého trhu jsem extrapoloval současný trend celého trhu (součet všech webhostingů) – prostě jsem prodloužil dosavadní trend do budoucnosti. Roční růst na úrovni cca 7 % považuji za reálný.

Růst podílu Wedosu jsem extrapoloval křivkou, která nejprve roste rychle, poté pomaleji, až se nakonec zastaví na úrovni 10 % někdy v polovině roku 2013. Tento vývoj považuji za pesimistickou variantu. Současný podíl Wedosu činí ~7 %.

Wedos by dle tohoto scénáře zůstal navždy trojkou na trhu.

Tržby jsem modeloval na základě dostupných čísel (z výkazů za r. 2010 a 2011 a z předběžných údajů za první polovinu roku 2012). Je třeba dodat, že se jedná o model, nikoli realitu. Cílem modelu je zjistit citlivost různých parametrů na výslednou hodnotu firmy a nezávisle ověřit některá tvrzení Wedosu (dostat se ke stejnému číslu jinou cestou) … protože, přiznejme si to, prezentovaná čísla jsou na několika místech dosti zmatená a prezentovaný výhled na příští roky hodně optimistický. Proto si ověření určitě zaslouží.

Realita je vždy nesrovnatelně složitější a komplexnější než jakýkoli model – při prohlížení a hodnocení výsledných čísel na toto prosím vždy pamatujte!

Model je v zásadě postaven na těchto předpokladech:

 • Domény jsou prodávány za nákladové ceny
 • Poměr výnosů z hostingu a z VPS je 50:50
 • Ceny hostingu a VPS se nebudou měnit
 • Podíl dvou hlavních konkurentů se nebude měnit
 • Počet prodaných hostingů a VPS je přímo úměrný číslům z CZ-NIC
 • S rostoucím počtem zákazníků klesá výnos na jednoho zákazníka (když se zvedne počet zákazníků 2x, výnosy vzrostou např. jen 1,8x) Tento předpoklad odpovídá jak teorii, tak i zveřejněným číslům
 • Model zahrnuje pouze tržby z hostingu a z VPS

Scénář číslo 4: Růst na 15 % podílu na trhu, poté růst s trhem (střední varianta)

Zde je růst podílu modelován křivkou s klesajícím sklonem (nejdříve roste rychle, poté čím dál pomaleji), která na konci období (konec 2014) dosáhne hodnoty 15 %. Tento model považuji za střední variantu.

Podle tohoto modelu se Wedos stane v druhé půlce 2013 dvojkou na trhu a na konci roku 2014 se těsně bude dotahovat na jedničku.

Scénář číslo 5: Růst plánovaný Wedosem (optimistická varianta)

Zde jsem vycházel z čísel publikovaných samotným Wedosem (jen jsem jim nakonec v souladu se #2 Zásadou opatrnosti trochu zkrouhnul plánovaný zisk). Scénář počítá s tím, že se firma stane dvojkou na trhu v půlce 2013 a leadrem trhu na začátku 2014.

Modely počtu klientů a tržeb vypadají na ukázku nějak takto:


Obrázek 1 – Modelový počet klientů firmy Wedos v jednotlivých scénářích.

 
Obrázek 2 – Model měsíčních tržeb firmy Wedos v jednotlivých scénářích.

Scénář číslo 6: IPO – vstup na burzu

Tuto variantu považuji za krajně nepravděpodobnou. Wedos je malá firma a český kapitálový trh je k smíchu. Existuje tu sice začínající PX Start, je ale otázka, jak to s ním dopadne.

Pokud by však přeci jen ke vstupu na burzu došlo, určitě by to byla pro první akcionáře velmi dobrá zpráva.

Můj amatérský pokus o ocenění firmy

Pro oceňování firem existuje celá řada poměrně sofistikovaných metod, i tak je však naprosto běžné, že se posudky jednotlivých znalců násobně liší.

Princip ocenění spočívá v tom, že odhadnete vývoj zisku v budoucnu a tento zisk přepočtete k dnešnímu dni (pomocí tzv. diskontního faktoru, který v sobě zahrnuje jednak časovou hodnotu peněz a jednak riziko, že očekáváný zisk v budoucnu nebude naplněn)

Problém této metody je v tom, že je jednak náročný na kvalitní vstupní data (která nemám) a jednak je hodně citlivý na vstupní parametry.

Pro ocenění Wedosu jsem tedy použil běžně používanou hrubou aproximaci:

Hodnota firmy = EBITDA x koeficient

Koeficient je nejčastěji 5-7 let.

Tato metoda má pochopitelně také řadu nevýhod:

 • Není možné určit hodnotu ztrátové firmy
 • Metoda je vhodná spíše pro „dospělé firmy“. Hodnotu startupů totiž podhodnocuje (nezahrnuje v sobě „potenciál růstu“) . To však v souladu se Zásadou opatrnosti (#2) nepovažuji za zásadní problém.

Výsledné ocenění firmy vždy přepočtu na jednu akcii, aby bylo možné ji porovnat s nominální hodnotou akcie 100 Kč.

Ocenění firmy – scénář 1: Bankrot

Tady je to relativně jednoduché: dolní limit hodnoty bude vždy 0 Kč. Pro určení horního limitu jsem si udělal vlastní model zjednodušené rozvahy firmy.

Vyjdeme z rozvahy k 31.12.2011 – pro účely modelu jsem ji výrazně zjednodušil, aby v ní zůstaly jen nejdůležitější položky:


Obrázek 3: Rozvaha firmy Wedos Internet, a.s. k 31.12.2011 – zjednodušeno.

Firma v této podobě vypadá hodně nezdravě – záporný vlastní kapitál, vysoké zadlužení … rozhodně nic, na co by si člověk chtěl „vsadit“.

Následně jsem zaúčtoval několik významných operací a pokusím se namodelovat, jak bude vypadat rozvaha firmy po navýšení kapitálu a úpisu akcií (čísla jsou v tisících):

 1. Navýšení Závazků ke společníkům o 2000 (vyplývá z notářského zápisu ze dne 3.7.2012)
 2. Navýšení hmotných aktiv o 2000 – nákup dalších serverů (vyplývá mimoděk z článků na blogu Wedosu k chystanému úpisu)
 3. Navýšení hmotných aktiv o 11000 (budova)
 4. Snížení Závazků ke společníkům o 7000 (kapitalizace pohledávek)
 5. Zvýšení Oběžných aktiv o 3000 (peníze za prodej akcií)
 6. Navýšení Vlastního kapitálu o 21000

Výsledná teoretická rozvaha vypadá takto (znovu upozorňuji, že se jedná o model a že skutečnost se může výrazně lišit):


Obrázek 4: Modelová rozvaha firmy Wedos Internet, a.s. po plánovaném navýšení základního kapitálu.

Tohle už vypadá o poznání zdravěji – vlastní kapitál je v solidním plusu a zadluženost se dostala na přijatelnou úroveň.

Kdyby teď firma zpeněžila veškerá svá hmotná aktiva a uhradila s nimi všechny své závazky, vychází mi zbytková hodnota ~40 Kč.

Model ocenění firmy (scénáře 3-5)

Pro účely mého „hraní s čísly“ jsem musel pro každý scénář namodelovat Příjmy, Výnosy, Náklady a Odpisy.

Příjmy – jsem zjistil z modelu počtu zákazníků, které jsem vynásobil průměrnými tržbami na zákazníka

Výnosy – na časové rozlišení za 2011 padlo cca 40 % příjmů. S tímto podílem jsem tedy pracoval i pro další roky. Výnosy = 60% příjmů + výnosy minulého roku.  Tato položka je potenciálně největší zdrojem nepřesností ve výsledném ocenění.

Náklady – modelovány podle zveřejněných čísel v závislosti na výši příjmů (resp. počtu zákazníků)

Odpisy – modelovány jako přímo úměrné příjmům na základě minulého vývoje

Pomocí toho jsem pak spočítal, jakou teoretickou hodnotu bude mít akcie Wedosu na konci roku 2013 a 2014:

Konec roku Scénář 1 Scénář 2 Scénář 3 Scénář 4 Scénář 5 Scénář 6
2012  0-40 Kč  nepravd. nepravd.
2013  0-?  těžko říct 130-180 Kč 120-180 Kč 120-170 Kč nepravd.
2014  0-?  těžko říct 230-320 Kč 270-390 Kč 530-740 Kč nepravd.

Tabulka 1: Teoretická cena akcií Wedosu v jednotlivých scénářích v letech 2012-2014. Nepravd. = nepravděpodobné.

Na konci roku 2013 tak celková hodnota společnosti vychází:

 • 53-74 mil. pro Scénář 3
 • 62-90 mil. pro Scénář 4 a
 • 122-170 mil. Kč pro Scénář 5.

Odpovídá dnešní cena 100 Kč za akcii realitě?

Wedos tvrdí, že současná hodnota firmy je výrazně vyšší než 100 Kč / akcii.

Domnívám se, že to není pravda.

Pokud by hodnota akcie byla výrazně vyšší než požadovaných 100 Kč, přilákal by veřejný úpis i profesionální investory. Ti by chtěli využít šance koupit akcii s výraznou slevou proti tržní ceně.

Protože profesionální investoři disponují relativně velkým kapitálem, hrozilo by riziko, že v rámci úpisu by skoupili všechny akcie. Na drobné akcionáře (zákazníky) by se nedostalo.

Wedos dává jednoznačně najevo, že takový výsledek úpisu si nepřeje. Dalo by se říci, že by takový výsledek považoval dokonce za neúspěch.

Současný majitel Wedosu si jako zkušený obchodník musí být těchto zákonitostí vědom. Nedá se předpokládat, že by úmyslně nabídnul akcie za cenu výrazně nižší než je jejich skutečná hodnota. Riskoval by tak „neúspěch“ celé akce.

Na základě modelové rozvahy (viz výše) se domnívám, že akcie za 100 Kč nejsou ani výrazně předražené.

Proto si myslím, že 100 Kč za akcii zhruba odpovídá dnešní skutečné hodnotě firmy a zahrnuje nejen  upside (potenciál firmy), ale i downside (riziko, že se dílo nepodaří).

Nečekám tedy, že akcie koupím a následně je ihned se ziskem prodám.

Ani nečekám, že akcie koupím a ony obratem ztratí většinu své hodnoty.

Skončí rok 2012 v zisku?

Osobně si myslím (a je to jen můj amatérský názor), že rok 2012 skončí stále ještě ztrátou. Zejména kvůli velkým odpisům a časovému rozlišení.

Nepovažuji to však za tragédii, naopak s tím počítám, a proto červená čísla za 2012 nebudu považovat za zklamání.

Za zklamání bych považoval, kdyby ztrátou skončil i rok 2013.

Dividendy

O vyplacení dividend bude v reálu rozhodovat majoritní vlastník,  s tímto faktem se musím smířit.

Společnost má kumulovanou ztrátu téměř 14 miliónů Kč. Jakýkoli budoucí zisk tedy bude použit primárně na úhradu této ztráty. Až poté bude možné uvažovat o vyplacení zisku (nebo jeho části) formou dividendy.

V nejlepším scénáři bude společnost schopna vyplatit dividendy až v půlce roku 2015 (za rok 2014)

Neočekávám však, že to udělá.

Dividendy je rozumné vyplácet až ve chvíli, kdy společnost již nemá kam růst. Má-li společnost dostatek investičních příležitostí, je i pro mě jako pro akcionáře výhodnější, když zisk znovu investuje.

Neočekávám tedy, že Wedos se stane v tomto desetiletí dividendovou akcií – stále se jedná o start-up, tedy o akcii růstovou.

Srovnání s konkurencí

Rozhodl jsem se srovnat modelovaný průběh růstu s dvěma hlavními konkurenty – Forpsi a Active24.

Forpsi

Dnes tento brand provozuje firma INTERNET CZ, a.s., kterou vlastní italská společnost Aruba. V dřívějších dobách tu byla společnost P.E.S. Consulting s.r.o., kterou založil a vedl stávající majitel Wedosu. K číslům P.E.S. Consultingu se bohužel již nedostanu, neboť „zanikla“ na konci roku 2006 fúzí se společností INTERNET CZ. Od roku 2007 jsou tedy čísla po splynutí, dřívější roky jsou jen čísla společnosti INTERNET CZ:

Rok Výnosy (tis. Kč) PVH (tis. Kč)
2002 1 496 -565
2003 10 222 1 119
2004 ?  ?
2005 53 357 1 214
2006 66 600 4 521
2007* 111 864 26 114
2008* 96 507 20 340
2009* 104 048 20 298
2010* 108 153 15 415
2011* 111 827 18 199

Tabulka 2: Výnosy a provozní výsledek hospodaření (PVH) společnosti INTERNET CZ a.s.

Povšimněte si dramatického nárůstu zisku od roku 2007 způsobeného fúzí se společností P.E.S. Consulting, která byla v té době výrazně ziskovější než firma INTERNET CZ.

Kdybych použil stejný způsob ocenění, byla by aktuální hodnota společnosti 113-158 mil. Kč – reálně spíše více (prémie za leadra trhu, stabilně v zisku atd.)

Active 24

Založená již v roce 1997, do roku 2005 vystupovala pod názvem Globe Internet s.r.o., nyní Active 24 s.r.o.:

Rok Výnosy (tis. Kč) PVH (tis. Kč)
2002 61 234 2 626
2003 44 534 -18 040
2004 83 666 -3 437
2005 89 217 -13 201
2006 91 949 -15 824
2007 94 343 8 832
2008 93 255 14 017
2009 101 357 17 421
2010 104 951 19 577
2011 106 022 14 883

Tabulka 3: Výnosy a provozní výsledek hospodaření (PVH) společnosti Active 24 s.r.o.

Společnost si prošla velkými problémy a sérií těžkých ztrát v letech 2003-6 – ztráty byly způsobeny ohromnými mzdovými náklady a dále položkou „Ostatní provozní náklady“ (těžko říci, co se pod tím skrývá). Až do roku 2010 měla společnost záporný vlastní kapitál a držely ji nad vodou půjčky od majitele firmy. V nejhorších dobách dlužila společnost společníkům a dalším spřízněným osobám více než 45 miliónů Kč. Vše ale zdárně překonala a nyní má velmi dobrou ziskovost.

Aktuální hodnota společnosti (s použitím stejné metody hrubé aproximace) by byla 88-123 mil. Kč.

Co si z toho vzít?

 • Stomiliónová hranice je v tomto oboru hranicí přirozeného růstu pro dospělou firmu. Další růst je pak možný jen akvizicemi.
 • Přestože Wedos je podle počtu prodaných hostingů trojkou na trhu, podle výnosů výrazně zaostává (tržní podíl se častěji měří podle výnosů, nikoli podle počtu klientů). Konkurence má totiž výrazně vyšší výnos na klienta. Je to dáno primárně vyšší cenovou úrovní a širším portfoliem produktů. Zde má tedy Wedos určitě co dohánět – i když na počet klientů se může stát jedničkou, podle výnosů se nestane jedničkou na konci 2014 ani dle optimistického scénáře.
 • Hlavní rivalové Wedosu nemají nejmenší důvod pouštět se do cenové války. Snížení cen by je poškodilo více než případný úbytek cenově nejcitlivějších klientů.

Největší rizika

Dva roky jsou na internetu dlouhá doba. Před dvěma lety neměl Wedos ani jednoho klienta. Za dva roky ode dneška může být jedničkou na českém trhu nebo taky vůbec nemusí existovat. V zásadě vidím u investice do této firmy tři největší rizika:

1/ Vysoké fixní náklady – celý projekt je postaven na velkém objemu. Velkou výhodou (která však bude patrná, až když se velké datacentrum podaří naplnit) je ohromná škálovatelnost celého modelu. Nevýhody a rizika jsou nasnadě: hodně vzdálený break-even point (tedy bod, od něhož se investice začíná vyplácet)

To s sebou přináší nutnost rychle růst a co nejrychleji překlenout „údolí smrti“. Když to hodně přeženu, je to trochu situace „vyhraj nebo zemři„.

Zásadním rizikem je zde tedy zpomalení růstu – pokud z jakéhokoli důvodu růst zastaví, znamenalo by to v tuto chvíli pro mou investici vážné problémy.

2/ Nízké ceny – Z businessů postavených na nízkých cenách mám obecně trochu strach, zvlášť pokud využívají agresivní prodejní metody (ty ovšem vyplývají z nutnosti růst – viz riziko 1)

Nezapomínejme, že sleva je nejdražší prodejní nástroj.

Navíc má tu nevýhodu, že láká ne vždy úplně žádoucí typ zákazníků. Láká primárně ty zákazníky, kteří jsou nadprůměrně citliví na cenu a kteří jsou ochotni dodavatele změnit, pokud jim nabídne cenu ještě lepší.

Nečekám, že Forpsi nebo Active24 (jakožto jednička a dvojka českého trhu) by šly do cenové války s Wedosem. Na základě vykázaného zisku to nemají zapotřebí a pokles cen by jim ublížil víc než případný pokles počtu zákazníků.

Za největší riziko v tomto ohledu považuji vznik konkurence, která by byla zaměřená na stejný segment jako Wedos – cílila by tedy na masu budgetových zákazníků s cílem stát se jedničkou nebo dvojkou na trhu.

Případná cenová válka by mou investici mohla vážně ohrozit (stačí se podívat, jak se „daří“ velkým obchodním řetězcům)

3/ Závislost na jednom člověku – klasický problém malých začínajících firem. Sledujte chvíli Facebook nebo diskuzní fórum Wedosu nebo jim zkuste poslat nějaký dotaz a nezůstanete na pochybách, kdo je aktuálně hlavním tahounem celé firmy.

Zatímco „dospělá“ firma si může dovolit najmout management, který ji bude spravovat, o úspěchu a neúspěchu start-upu rozhoduje osoba podnikatele, který stojí v jejím čele.

Pokud by současný lídr nebyl z jakéhokoli důvodu schopen firmu dál vést a naplňovat své vize, je to vážné riziko pro růst či dokonce samotnou budoucí existenci firmy.

Finální verdikt

Po zvážení potenciálu i všech rizik jsem se rozhodl investovat do akcií Wedosu 10 000 Kč. Nákup nejspíš rozdělím do dvou částí po 5 tisících Kč.

Tuto částku jsem se rozhodl investovat proto, že:

 • Mám ji aktuálně k dispozici a předem připravenu pro vysoce rizikové investice (primárně nákup ziskových webů)
 • Mohu si dovolit přijít o 100% této částky, aniž by se tím snížila má životní úroveň nebo mi to způsobilo nějaké jiné problémy (kromě pocitu frustrace)
 • Nemám aktuálně lepší investiční příležitosti
 • Peníze nebudu v příštích pěti letech potřebovat

Kdy prodat?

Své akcie prodám v případě, že:

 • Budou nabídnuty další akcie a nepůjde o úpis, ale o prodej akcií (hlavní akcionář se bude zbavovat svého podílu) – tohle je pro mě naprosto bezpodmínečný signál k prodeji
 • Z veřejně dostupných zdrojů nebo z čísel publikovaných samotným Wedosem bude vyplývat dramatické zpomalení růstu počtu zákazníků (horší než v mé pesimistické variantě)
 • Bude oznámeno, že pan Grill odchází z vedení společnosti
 • Tržní cena akcií na „sekundárním trhu“ klesne pod 50 Kč

Investiční horizont

Počítám s investičním horizontem 5 let – podle mého názoru nemá smysl investovat na kratší dobu, je potřeba si počkat, až firma splatí počáteční investici a „dospěje“. Z daňových důvodů je nesmyslné investovat na dobu kratší než 6 měsíců.

Pokud cena akcie překročí 750 Kč, budu zvažovat i dřívější prodej.

Kdo by naopak neměl o investici ani uvažovat?

Investovat by v žádném případě neměl ten,

 • Kdo by si na investici musel peníze půjčit
 • Kdo by se kvůli investici musel uskromnit v běžných výdajích
 • Kdo bude peníze v nejbližší době potřebovat zpět (například peníze „schované“ na zaplacení daní)
 • Kdo má problémy akceptovat ztrátu většiny či všech vložených peněz
 • Kdo neví, co je akcie, nebo nemá s investováním žádné předchozí zkušenosti

Závěrem

Pokusil jsem se zanalyzovat a racionálně projít investiční příležitost, jakou si na českém internetu nepamatuji (a která má potenciál změnit českou startupovou scénu). Uvědomit si hlavní rizika, z nichž většinu nedokáži nijak řídit ani ovlivnit a je třeba se s nimi smířit.

Také jsem se snažil připravit se nejen na potenciální růst ceny akcie, ale i na hlavní problematické situace, které by mě mohly během investičního horizontu potkat a dopředu si připravit, jak na ně budu reagovat. Není samozřejmě v mých silách pojmout všechny možnosti, neb realita je vždycky mnohem složitější než jakékoli úvahy „co by, kdyby“.

I tak doufám, že mé čtenáře (pokud rovněž tuto příležitost zvažují) bude inspirovat nebo je přiměje k přemýšlení. Budu rád, když se se mnou v komentářích podělíte o své názory, dojmy či dotazy.

A protože jde o peníze, tak samozřejmě disclaimer: Výpočty a informace uvedené v tomto článku jsou založeny na fikci a jsou určeny pouze pro výukové účely. Článek vyjadřuje pouze názor autora a může částečně či úplně neodpovídat realitě. Tento článek není investičním doporučením. Investice do akcií, zejména do akcií malých začínajících firem, je vysoce riziková činnost. Před jakoukoli takovou investicí se důrazně doporučuje poradit se s nezávislým odborníkem znalým vaší konkrétní finanční situace. Autor je zákazníkem a affiliate partnerem společnosti Wedos Internet, a.s. a jeho názor tudíž nemůže být považován za nezávislý.

Poznámky pod čarou

[1] více viz zákon 104/2008 Sb.
[2] §183i až §183m zákona č. 513/1991 Sb.

 1. drago napsal:

  Hezky analýza. Díky za ní. Osobně o investici uvažuji a to minimálně ve výši zakoupených hostingových služeb. 5 let snad Wedos přežije 🙂
  O větší částce stále nevím. Mám také pocit, že to celé stojí a padá na majiteli společnosti.
  Můj nejnovější článek: Facebook odmítl odstranit fan stránku vraha z premiéry Batmana.

 2. Matej Pilát napsal:

  Super analýza, som nevedel, že Wedos ide takto obchodovať svoje akcie. Osobne si ich nekupim, nemyslim si, že majú nejaký potenciál, ale bolo by super, keby to spravilo viacej firiem – teda dalo svoje akcie na predaj, kľudne aj menších začínajúcich.
  Můj nejnovější článek: Nápad na StartUp

  • Inwebstor napsal:

   Děkuji za komentář. Pro menší firmy to není vhodný způsob. Veřejnou nabídku akcií může učinit jen firma se základním kapitálem >20 mil. Kč. Navíc je s tím spojena spousta papírování a velké náklady (klobouk dolů, že Wedos celou tu byrokracii podstoupil a dotáhl do konce), které přijdou vniveč, když se úpis nepodaří (= když se nenajde dost zájemců a část akcií se neprodá)

   Wedos to má pořešené tak, že když se akcie ve veřejné nabídce neprodají, koupí je stávající majitel.

   Tuhle možnost malá začínající firma mít většinou nebude.

 3. thobias napsal:

  Hezky clanek, zajimave rozebrany do detailu, trosku me ve finale ale zarazila castka, kterou chces do akcii investovat, k napsani clanku to chtelo urcite hodne casu, az si myslim ze skoro to co chces investovat si v casovym horizontu prodelal na uslem zisku z jine cinnosti, pokud ti ve finale vyslo ze je investice bezpecna a rentabilni, proc neinvestujes trosku vice? Kazdopadne diky za inspirativni clanek, kdyz bych hledal investicni prilezitosti dost by me asi nakopnul si neco koupit.

  • Inwebstor napsal:

   Děkuji za komentář. Nebudu dělat machry a na rovinu přiznám, že těch volných peněz nemám až tolik (řádově desítky tisíc Kč)
   A nemyslím, že je rozumné dát do jedné investice víc než pětinu až desetinu volných prostředků.

   Čas, který jsem tomu věnoval, je čas investovaný do tohoto blogu – napsat něco zajímavého, co nikde jinde nenajdete, vybudovat si jméno atd. Navíc mám rád čísla a podobné analýzy dělám moc rád.

   Jinak pozor – nevyšlo mi, že je investice bezpečná! Investice do malých zäčínajících firem je vždy velmi riziková.

   Dospěl jsem ale k závěru, že poměr rizika a potenciálního zisku je natolik dobrý, aby se investovat vyplatilo. Bezpečná investice je třeba termínový vklad. Tady můžu zcela reálně přijít o peníze v řádech desítek procent.

 4. psi napsal:

  paradni analyza Inwebstore! uz jsem si rikal, ze jsi se nadobro ztratil, ale pri takto kompexnich, nebojim se rict az perfektcionistickych analyzach se neni frekvenci publikace co divit..
  ..s wedosem jsem zacal uz v jeho plenkach a od zacatku jsem si rikal, ze ti to tady jednou zvalcujou..postupne jsem tam pretahnul i par znamych, i kdyz to puvodne v tak stojatych vodach czeskeho hostingu a po zkusenostech s mnohymi dalsimi nebyl az takovy problem..takze spokojenost zde jiste je a svym skromnym odhadem si opet dovolim tvrdit, ze nejakou tou markou na akcie, chybu o5 neudelam..koneckoncu ani analyza mi to uplne nevyvraci, uvidime 🙂

 5. Mirek napsal:

  Velmi dobrá analýza. Dá se očekávát, že nakupující budou převážně z řad stávajících zákazníku. Mimo určitého finančního přínosu získá Wedos loalitu stávajících zákazníků.

 6. Michal napsal:

  Uvažuji selským rozumem a Wedosu se vyhnu. Nebudu určitě ani zákazník, ani akcionář. Proč? Nabízí (vzhledem ke zbytku trhu zcela nesmyslně) neobvykle nízké ceny, jsou ve ztrátě a teď potřebují hotovost.

 7. petr napsal:

  Pěkná analýza…taky uvažuju o těch 10k Kč…ovšem čekám, že zájem bude velký a na mě se nedostane:-) No uvidíme…zkusím, uvidím 🙂
  Můj nejnovější článek: Albert v Tišnově, zase mě obtáhli…

 8. Dobrý den,

  dovolte přiložit naši reakci k vašemu (jinak velmi pěknému článku).

  Vezmeme to krok za krokem.

  Nejedná se o hru, ale o skutečné akcie

  Nejde skutečně o nějakou „taškařici“, ale regulérní a oficiální nabídku. Bohužel podobný krok je v ČR tak výjimečný, že ani veřejnost někdy nechápe tu realitu.

  Kdo si akcie může koupit?

  Termín „Věrnostní akciový program“ je uveden záměřně. Je z toho jasné o co nám jde. Nejde nám o investory nebo čisté akcionáře, které získáte například na burze, ale o nastolení většího pocitu sounáležitosti s námi u zákazníků, kteří nám věří.

  Veřejně neobchodovatelné neznamená neprodejné

  My samozřejmě počítáme s tím, že budeme „párovat“ poptávku a nabídku a dokonce jsme nabídli i zpětný odkup.

  Rozdíl mezi prodejem akcií a nabídkou akcií

  Napsáno přesně a jen k tomu lze dodat to, že zde jasně vidíte náš záměr společnost dále rozvíjet a ne prodat. Podíl tedy neprodáváme (současný akcionář nedostane nic a ještě se jeho podíl sníží), ale společnost zhodnocujeme (o další vložené peníze určené pro další investice). Vystihl jste to slovy: „Pokud někdy v budoucnu nabídne k prodeji část „svých“ akcií, bude to pro mě negativní signál.“ . Prodej neplánujeme, ale naopak chceme společnost rozšiřovat, zvyšovat její hodnotu a chceme mít příjmy z dividend (a tím jasně dáváme odpověď i na pochyby o tom, že nebude docházet k výplatám dividend).

  Zhodnocení investiční příležitosti

  Scénář číslo 1: Bankrot

  Máte pravdu, že zájemců o převzetí by se našlo určitě hodně a tím by k totálnímu znehodnocení nedošlo. Zároveň je jasné, že do mínusu provozně nejdeme, což je podstatné. Tam potom při situaci, že nebudeme mít nové klienty zůstaneme provozně v plusu i nadále. To jsme jasně napsali i v našem článku. Nyní prostředky spotřebováváme jen jako investice do růstu. Přesně jste i vystihl situaci, že i velký růst může být nebezpečný.

  Scénář číslo 2: Převzetí (prodej) společnosti

  Jsme si vědomi toho, že veřejná nabídka případný prodej firmy komplikuje a i přesto to děláme, protože jasně platí naše rozhodnutí o tom, že firmu neplánujeme prodat.

  Scénář číslo 3: Růst na 10 % podílu na trhu, poté stagnace (pesimistická varianta)

  Tam snad poznámka, že s roustoucím počtem zákazníků klesají výrazným způsobem náklady na jednoho zákazníka. To je hlavní výhoda našeho oboru (respektive rozdíl například proti prodeji zboží v eshopu).

  Scénář číslo 4: Růst na 15 % podílu na trhu, poté růst s trhem (střední varianta)

  Samozřejmě vše záleží na tom jak se bude trh chovat. Děláme vše proto, abychom uspěli.

  Scénář číslo 5: Růst plánovaný Wedosem (optimistická varianta)

  Pěkné grafy a není co vytknout. Snad jen to, že my plánujeme samozřejmě další služby a tam to může třeba tržby zásadně ovlivnit. Záleží však na úspěchu.

  Scénář číslo 6: IPO – vstup na burzu

  Nereálné to není. Uvidíme. Silně o tom uvažujeme, vedeme nějaká jednání. Bohužel nyní nabídka zmiňované firmy smyslem programu Start docela otřásla (tedy podle nás).

  Můj amatérský pokus o ocenění firmy

  V našem případě má u určení hodnoty firmy velký význam několik věcí, které jsou zásadní. Máme vlastní prostory, vlastní vybavení bez leasingů a úvěrů, máme dobré jméno, máme silný růst a provozně jsme v plusu (pokud by nebyl růst, tak nepotřebujeme investovat).

  V oboru IT se ocenění dělá trochu jinak, ale řekněme, že to není pro další úvahy nějak podstatné. To by bylo nad rámec článku a nad rámec našeho komentáře.

  Ocenění firmy – scénář 1: Bankrot

  Ano, nyní po změnách je naše situace zcela jiná, než byla před připravovanými změnami. Když vezmete v úvahu, že jen samotná budova má hodnotu téměř polovinu firmy (11 milionů ze současných 20) a dále je budova vybavena (klimatizace, motorgenerátor, zdvojené podlahy, ups, kamery, vstupní systém, IT vybavení, servery…), tak se s hodnotou majetku (i po odečtení výrazné slevy za to, že by nešlo o nový majetek), dostaneme na poměrně vysokou hodnotu, která vždy převyšuje nominální hodnotu dle základního kapitálu (a tedy hodnotu jedné akcie). Samozřejmě je zde otázkou za kolik by se v případě takového scénáře jednotlivé věci podařilo prodat. Navíc emise nebude použita na výplatu stávajícího podílu, ale na rozvoj firmy a tím opět dojde ke zhodnocení. Samozřejmě nikde není zohledněno nic z toho nejcennějšího, tedy jméno a zákazníci, což převyšuje všechny výše uvedené hmotné položky.

  Model ocenění firmy (scénáře 3-5)

  Zde nemá smysl nic vytýkat. Lišíme se v nějakých číslech, ale princip je nám jasný.

  Odpovídá dnešní cena 100 Kč za akcii realitě?

  Tvrdíme, že hodnota je vyší a je to pravda. Proč? Vezměte si, že nyní řešíme 20 milionů korun (3 nově upisované budou opět investované a proto nemají v naší úvaze smysl). Jak již bylo zmíněno, tak budova dělá více než polovinu. Potom jsme nakoupili jen hardware (většina ve stáří méně než rok) za více než 12,5 milionu korun. K tomu jsme celou budovu vybavili (motorgenerátor, klimatizace, ups, rozvody, kamery, vstupní systém…) a to nejsou položky za tisíce, ale za částku s šesti nulami. Jen tímhle jednoznačně převyšujeme hodnotu 20 milionů. K tomu samozřejmě máme celý náš IT informační systém, který ve vývoji stál (bez přehánění) několik milionů korun. Díky tomu naše služby fungují, tak jak fungují. Spolehlivě. A díky tomu máme vynikající jméno. To jsou položky, které překračují hodnotu změných hmatatelných věcí. K tomu máme zákazníky, což je to nejcennější. To jsou naše skutečné hodnoty.

  V oboru IT se firmy hodnotí jinak. Nemá smysl to nějak paušalizovat, ale jistě víte, že se uskutečnilo mnoho obchodů (i v poslední době), kdy cena byla mnoho a mnoho a mnoho násobně vyšší než ten „hmatatelný“ majetek, který vidíte v účetních výkazech. V našem případě je tomu přesně tak také. Jsme sice trojka na trhu, ale naše růstové hodnoty hovoří jasně. Tohle vše musí být zohledněno.

  Současný stav nepřiláká profesionální investory, protože jednoznačně deklarujeme, že o nic podobného nestojíme a zároveň se nikde tímto směrem neprezentujeme, ale cílíme čistě na naše klienty. Investory ve smyslu investorů nebo investičních fondů jsme odmítli. Nabídky jsme měli. Navíc pro profesionální investory, kteří fungují například na burze, jsme skutečně malá společnost.

  Naopak jsme si vědomi toho, že současná nabízená cena je podhodnocená (viz. úvahy výše) a děláme to jen z toho důvodu, že chceme vyzkoušet zájem. Pokud bude zájem, tak případné další kolo bude určitě za jiných podmínek. Nyní to skutečně testujeme a uvidíme co bude následovat.

  Dividendy

  I současný akcionář dělá vše za účelem příjmů z dividend. Jedna věc je zhodnocení a růst firmy, ale druhá věc je i skutečný finanční příjem z toho plynoucí. Ano, chyvilku bude trvat, než nějaké dividendy budou, ale to my nepopíráme. Určitě chceme vyplácet dividendy dříve než v příštím desetiletí 🙂

  Srovnání s konkurencí

  Forpsi

  Jen snad poznámka, že současný majitel WEDOS Internet ve firmě působil aktivně a každodenně do konce roku 2007 a potom jen jako konzultant do prosince 2009, kdy vznikla první myšlenka na WEDOS Internet, a.s.

  Reálná tržní hodnota firmy je výrazně vyšší.

  Co si z toho vzít?

  Růst obou firem zastavil v souvislosti se změnami ve vedení a strukuře firem.

  Podle výnosů na tom tak nejsme úplně špatně, protože u nás máme poměrně velký podíl VPS. Neděláme serverhousing, kde je relativně malá přidaná hodnota (marže) a tak v tom jsou zase naše čísla mnohem zajímavější. Navíc máme ze všech tří uvedených společností největší podíl hostovaných domén z celkového počtu registrovaných domén. To je výhoda, protože sice máme menší tržby, ale ve výsledku ze služeb s větší marží a ostatní konkurenti naopak.

  Samozřejmě další naší výhodou (a to obrovskou) je to, že máme vše plně automatizované a postavené na zelené louce. Do budoucna tím ušetříme výrazně za mzdové náklady (zatím to není tak zřetelné, protože hodně stojí vývoj).

  Pokud jde ocenovou válku, tak se do ní pouštějí také. Forpsi prodává domény a dedikované servery pod náklady. Active24 prodává například hostingy se slevou 80% apod. Podle nás však vítězem cenové války můžeme být jen my a částečně forpsi. Logika obou firem vychází ze stejné hlavy a tak se to velmi podobá. Minimalizace nákladů, vlastní prostory, vlastní vybavení… Pro nás mluví zkušenosti a další výhody (například v předchozím odstavci). Obě firmy se snaží pomocí cenové války uhájit svoje pozice na trhu. Je to ten nejhorší způsob boje (například namísto zlepšování služeb a přinášení novinek). Nám to nevadí.

  Největší rizika

  1/ Vysoké fixní náklady

  Jak jsme již uvedli v našem článku. Provozně si na sebe vyděláme a to je základ. Naše náklady nerostou již přímo úměrně spolu s růstem počtu klientů, ale výrazně pomaleji.

  2/ Nízké ceny

  Nízká cena je náš největší nepřítel. Mnoho potencionálních klientů má obavy, že nízká cena automaticky znamená nízkou kvalitu. Snažíme se přesvědčit k nákupu a potom si klienta udržet kvalitou. Nízké ceny si můžeme dovolit právě z výše uvedených důvodů, které nám napomáhají snižovat náklady (včetně neustálého důrazu na ekonomičnost provozu serverů).

  3/ Závislost na jednom člověku

  Tomu tak není. Firma je od počátku stavěná jako velká firma, kde každý má svoje pravomoci, svoje povinnosti a všechno má svůj řád. Vše od přístupových práv až po školení zaměstnanců má svá přísná pravidla. Jeden člověk firmu sice vlastní, ale řídí ji jiný, který před lety budoval a řídil forpsi. Stejně tak je tomu u dalšího člověka. Jsou tam kompetence a pravidla. Mnohem zranitelnější byla při prodeji původní firma, ale vidíte, že tam nic podobného nenastalo. Vědomi si podobných nedostatků jsme se snažili všemu přecházet. Nic u nás není závislé na jakémkoliv jednotlivci.

  Finální verdikt

  My cílíme na částky ve stokorunách.

  Kdy prodat?

  Dramatické zpomalení růstu by v tomto případě neznamenalo nic, protože by se dosahovalo zajímavých výnosů (v poměru k ceně akcie), ale už by zde nebyl předpoklad vysokého zhodnocení akcie do budoucna.

  Tržní cena akcií by tak klesat neměla, protože za nominální cenu si ji odkoupí současný akcionář, který projektu věří a dělá vše pro jeho rozvoj.

  Jinak máte pravdu.

  Závěr

  Shrnul jste to hezky a skutečně to má svoji logiku a vážíme si toho, že jste nám věnoval tolik času. Naše poznámky a připomínky jsou výše. Drobnosti a drobné detaily nemá nyní smysl řešit. Přistoupil jste k tomu střízlivým a nezaujatým pohledem a ačkoliv se v některých bodech rozcházíme, tak ještě jednou děkujeme.

  • Inwebstor napsal:

   Dobrý den, děkuji za komentář – vážím si, že jste si s reakcí na můj článek dal tolik času a jsem rád, že si mí čtenáři budou moci vše přečíst na jednom místě.

   K obsahu nemám více co dodat, myslím, že vše podstatné bylo již řečeno; případné rozdíly v pohledu vyplývají dle mého primárně z toho, že se rád nechám příjemně překvapit (a naopak nemám rád překvapení nepříjemná), a proto raději zůstávám takříkajíc „při zemi“

   Jinak s úpisem držím palce – nejen kvůli vám, ale i kvůli dalším startupům, které třeba půjdou ve vašich stopách.

 9. Pavel napsal:

  Velice pěkný článek.
  Původně jsem nechtěl koupit žádnou akcii, ale po tomto článku si jich pár koupím. Asi 5-10 kousků.

  Wedos mám rád a mám u něj skoro všechny domény, tak doufám, že jen tak nezbankrotuje. 🙂

  • Inwebstor napsal:

   Také doufám, nechtěl bych znovu všechny ty weby přesouvat jinam … 🙂 – proti tomu by případná ztráta na akciích byla prkotina.

 10. Martin napsal:

  Investování má jistě svoje rizika, ale často mi přijde až směšné, že lidi by si koupili akcie Microsoftu bez rozmyslu, kdyby jim je naservírovali v „zajištěný fond softwarových firem“, ale o Wedosu pochybují (přičemž tahle společnost podle mě má jistou budoucnost).

  Jinak článek se mi hodně líbí, jde hodně do detailů, občas si říkám, kolik vlastně chceš do Wedosu nalít? Já 10.000 Kč a tolik práce na research bych do toho určitě nedal.
  Můj nejnovější článek: Co vám Windows ani Linux nenabídne, ale Solaris jo

  • Inwebstor napsal:

   Já rovněž 10.000 Kč.

   Kdyby šlo jen o mě, tak si s tím také takovou práci nedávám. Ale když jde o článek na blog, tak chci, aby byl co nejlepší.

   Normálně se snažím vyhýbat tématům, která jsou aktuálně „v módě“ a o kterých píše každý. V tomhle případě mi to nedalo.

   A tak, když už píšu „jeden z mnoha článků na téma akcie Wedosu“, chci aby byl co nejlepší. Aby nebyl „jeden z mnoha“. Aby utkvěl každému v paměti a ideálně mu něco dal.

 11. James K. napsal:

  Tuhle „akci s akciemi“ jsem od začátku sledoval a zachytil jsem i ty pochybnosti okolo. O investování jsem uvažoval, Wedos mám rád. Ale nakonec jsem se rozhodl to neřešit. Lákala mě samozřejmě také ta sleva, ale momentálně tam mám akorát domény, takže mi to velký smysl nedává.

  PS: Jinak samozřejmě perfektní článek, jako snad všechny od tebe.
  Můj nejnovější článek: Třeste se, Miliónové impérium přichází!

 12. Honza napsal:

  U Wedosu mám také zatím jen domény a ani v dohledné době neuvažuji o investici do jejich akcií. Neřímám, že by to byla špatná investice, to nejspíš ne, ale určité riziko by tam být mohlo. To je ostatně u všech investic do akcií.

 13. Byť nejsme investor, ani neoplývám nadměrným množstvím volných investic, ale zájem o akcie jsem měl. Chtěl jsem být tím drobným investorem co Wedos chce (pokud jsem to dobře pochopil). Předpoklad investice 1000 tedy pouhých 10 akcií však neklapl, informační SMS jsem obdržel pozdě a než jsme se dostal k PC akcie už nebyly.

  Jelikož neplánuji odejít v brzké době investice by se mi vrátila za 5 let jen v samotné slevě, která bude pro investory… takže i kdyby nic jiného investice by se vrátila a to myslím že je podstatné pro ty malé investory jakým jsem chtěl být také.

 14. Wladass napsal:

  Skvělé shrnutí, díky moc 🙂
  Můj nejnovější článek: Konečně spuštěno

 15. seba napsal:

  Je to šílené ,jak taková prosperující firma se může prodávat.
  Můj nejnovější článek: Bangkok v obrazech

 16. Ruda napsal:

  Tahle akce mě zajímala už od začátku, ale takovéhle shrnutí jsem ještě nenašel, díky moc 🙂
  Můj nejnovější článek: Darujte k Vánocům zážitek!

 17. […] Všichni určitě znáte inwebstora a ti kdo jej neznají jej poznají. Díky jeho blogu a jeho měsíčním reportům jsem začal budovat svůj pasivní příjem z webů a také psát tento blog. Zaujalo mně jak se vyplácí investice do webů a jak rychle je možné dosáhnout zajímavého příjmu. Vždycky jsem se těšil na měsíční výsledky abych mohl porovnat jak se daří mi oproti jiným. Bohužel v poslední době se reporty už vůbec neobjevují a posledním článkem byla rozsáhlá analýza o tom proč si koupit akcie wedosu. […]

 18. Jana napsal:

  Tak už se údajně plánuje druhá emise akcií. Víte o tom někdo něco víc ?

 19. Mathew napsal:

  Pěkné shrnutí, tahle akce mě už dlouho zajímala.
  Můj nejnovější článek: Originální dárky pod vánoční stromeček

 20. Pepa napsal:

  Díky za shrnutí, na wedosu taky pár webů mám…

 21. Soumar napsal:

  Výborné shrnutí, kolik hodin práce za tím je? Wedos sleduji už chvíli, nejsem investor ani ekonom, ale jejich záběr a nízké ceny by mě na první pohled určitě nelákaly k investici.
  Můj nejnovější článek: Banky eurozóny budou mít společný evropský dohled

 22. Musilda napsal:

  S investicí do akcií wedosu bych docela váhal. U firem, kde vše stojí na osobnosti majitele, se může stát v podstatě cokoliv, od nemoci, po nechuť pokračovat.

  • Josef Grill napsal:

   Dobrý den,

   děkujeme za komentář.

   My se naplno věnujeme hostingu a tak náš záběr směřuje jen k tomuto a nízké ceny jsou ekonomicky zajímavé, protože jsou založené na velkém objemu klientů. Naše ceny nejsou ekonomicky nerentabilní, ale díky tomu objemu je tomu právě naopak.

   • Josef Grill napsal:

    Dobrý den,

    u nás to nestojí na jedné osobě. To vůbec v žádném případě. Jsme tým lidí a výsledky práce jsou týmová práce. Možná to tak je jen podávané navenek „odbornou“ veřejností.

    Máme vše připravené na „velkou“ firmu. Od počátku vše budujeme tak, že máme všechny procesy nastavené jako ve velké firmě. Pravidla, postupy, kompetence.

    Možná byste se divil, jak omezené možnosti – třeba z hlediska obchodního nebo technického, mám já. Nejsem neomezeným pánem a firma na mně určitě nestojí.

    Nechuť nemám, ale právě naopak. Prodal jsem jinou, hodně úspěšnou firmu a pochopil jsem, že peníze na účtu radost nepřinesou. Je mnohem lepší něco budovat a vidět za sebou výsledky. Domnívám se, že se nám daří dokázat, že jdeme správnou cestou.

 23. […] ideální délka článku? Existují určitě výjimky, kdy je délka nutná, třeba v případě kompletní analýzy akcií Wedos od Inwebstora to bylo na […]

Pravidla moštárny
Odkazy z tohoto blogu jsou DOFOLLOW - pro zveřejnění komentáře je však potřeba dodržovat určitá pravidla slušnosti.

 1. Podepište se skutečným jménem nebo nickem. Chcete-li zpětný odkaz na klíčové slovo, použijte syntaxi Jméno@Klíčové slovo
 2. Vyhněte se krátkým, jednoslovným komentářům a komentářům bez informační hodnoty ("První!", "Skvělý článek") Abyste si zpětný odkaz zasloužili, přispějte na oplátku něčím, co bude pro čtenáře tohoto blogu zajímavé.
 3. Neodkazujte na nevhodné stránky
 4. Nevkládajte affiliate odkazy. Smyslem odkazů je ostatním čtenářům ukázat kdo jste a co děláte, ne propagovat cizí webové stránky.

Přidat odkaz na článek z mého blogu