Přehled příjmů

Když jsem začal psát tento blog, byla mi jasná jedna věc: Nemůžu psát o pasivním příjmu, radit lidem a přitom mlžit o vlastních příjmech. Rozhodl jsem se proto ke kroku v české kotlině naprosto nevídanému:

Každý měsíc do posledního haléře zveřejním své pasívní příjmy z inwebstic.

Chci svým čtenářům ukázat, že to jde (nebo naopak nejde). Chci dát všem možnost poučit se z mých chyb.

Mé přehledy zahrnují všechny pasivní příjmy z webu. Nezahrnují naopak mé příjmy z podnikání, příjmy ze zaměstnaneckého poměru ani další, které s tématem webu Inwebstor.cz nesouvisejí.

Přehledy příjmů od srpna 2010 do července 2011 jsou psány ex-post, na základě podrobně psaných záznamů, jež si vedu, abych mohl v čase sledovat svůj vývoj a úspěch či neúspěch jednotlivých rozhodnutí.

Přehled mých pasivních online příjmů

Tento přehled je předběžný – pracuji na sepsání podrobného rozpisu pro každý měsíc.

Grafy

Na Vaše přání přidávám dva grafy shrnující vývoj mého experimentu od začátku do dnešních dnů. První graf ukazuje pasivní příjem v jednotlivých měsících (modré sloupce) ve srovnání s příjmem při cílové návratnosti 12 měsíců (červené sloupce).

Co to znamená? Můj obchodní plán počítá s návratností 12 měsíců. Pokud tedy celková investovaná částka bude 120 000 Kč, bude teoretický příjem v červeném sloupci 10 000 Kč / měsíc. Srovnání modrého a červeného sloupce mi ukazuje, jestli jsem na tom lépe nebo hůře než je můj plán.

Druhý graf ukazuje saldo cashflow – zjednodušeně celková suma, kterou jsem do inwebstování vložil mínus celková suma, kterou jsem získal.