37

NNN.cz domény – kompletní analýza, potenciál a budoucnost

NNN domény patří celosvětově k oblíbeným typům investičních domén. Jejich největší síla tkví v omezeném množství – NNN je zkratka pro NumberNumberNumber, tedy číselné domény sestávající ze 3 číslic. Na každé koncovce jich tedy najdeme pouze 1000.

U velkých světových koncovek jsou tyto domény beznadějně rozebrané a jejich cena se pohybuje na úrovni menšího osobního auta. V tomto článku chci najít odpověď na dvě otázky:

 • Jak vypadá situace v ČR?
 • Mají NNN.cz domény v horizontu 5 let šanci výrazně zvýšit svoji hodnotu (tj. představují zajímavou investiční příležitost)?

Pokud máte NNN domény v oblibě, najdete v článku rovněž několik tipů k registraci.

Aktuální stav NNN.cz domén

Všechny údaje vychází z měření ze dne 24. dubna 2012. K tomuto datu bylo z 1000 domén volných celkem 537 (tedy více než polovina).

Ve srovnání s rokem nazpět (minulé měření jsem prováděl 21. května 2011) se počet volných NNN.cz domén snížil o 51. Následující tabulka ukazuje celou dynamiku:

CELKEM volných 21.5.2011 588
Volné domény beze změny 528
Expirované +9
Nově registrované -60
CELKEM volných 24.4.2012 537

Tabulka 1 shrnuje dynamiku NNN.cz domén mezi daty 21.5.2011 a 24.4.2011 – U 528 volných domén nedošlo k žádné změně – zůstaly volné. 9 domén, které byly dříve obsazené, expirovaly. 60 číselných domén bylo nově registrováno. Zdroj: vlastní měření.

Které NNN domény mají největší hodnotu?

Jelikož trh s .cz doménami je trochu zamrzlý, můžeme hodnotu NNN domén alespoň relativně porovnat podle obsazenosti jednotlivých podskupin. Dá se očekávat, že nejoblíbenější budou hezká čísla (100, 200, 111, 222), čísla se zvláštním významem (666) a telefonní čísla (112, 150, 155, 158)

Já jsem se rozhodl podívat se na rozložení NNN domén dle obsazenosti trochu více matematicky:

Vlastnost Počet volných Počet možných Procento volných
CELKEM 537 1000 54%
Sudá čísla 242 500 48%
Lichá čísla 295 500 59%
Prvočíslo 108 168 64%
Postupka (123, 321) 2 16 13%
Stejné číslice (000,111,…) 0 10 0%
Násobky sta (končí 00) 0 10 0%

Tabulka 2: Obsazenost NNN.cz domén podle různých kritérií. Zdroj: vlastní měření.

Je vidět, že:

 • beznadějně vybrané jsou domény se stejnými číslicemi a násobky 100
 • zajímavou investiční příležitost by mohly představovat Postupky, které jsou téměř rozebrané a zbývají poslední dvě
 • sudá čísla jsou oblíbenější než lichá čísla

Zbývající postupky (pozn.: registraci některé z těchto domén můžete provést například zde):

765.cz
876.cz

NNN.cz domény podle poslední číslice

Podíváme se, jestli existuje nějaká preference poslední číslice v doméně:

Vlastnost Počet volných Počet možných Procento volných
CELKEM 537 1000 54%
Končí 0 6 100 6%
Končí 1 58 100 58%
Končí 2 60 100 60%
Končí 3 62 100 62%
Končí 4 62 100 62%
Končí 5 55 100 55%
Končí 6 56 100 56%
Končí 7 64 100 64%
Končí 8 58 100 58%
Končí 9 56 100 56%

Tabulka 3: Obsazenost NNN.cz domén podle poslední číslice. Zdroj: vlastní měření.

Jednoznačně nejoblíbenější číslicí na konci je 0 – ze 100 možností zbývá jen posledních 6 – u všech ostatních číslic je variabilita na úrovni běžné statistické odchylky.

Zbývající NNN domény končící na 0:

430.cz
490.cz
730.cz
790.cz
930.cz
090.cz

NNN.cz domény podle první číslice

Následuje podobná statistika, jen se podíváme na první číslici a zjišťujeme, jestli je některá z nich oblíbenější:

Vlastnost Počet volných Počet možných Procento volných
CELKEM 537 1000 54%
Začíná 0 60 100 60%
Začíná 1 12 100 12%
Začíná 2 42 100 42%
Začíná 3 49 100 49%
Začíná 4 63 100 63%
Začíná 5 70 100 70%
Začíná 6 56 100 56%
Začíná 7 58 100 58%
Začíná 8 67 100 67%
Začíná 9 60 100 60%

Tabulka 4: Obsazenost NNN.cz domén podle první číslice. Zdroj: vlastní měření.

Je evidentní, že oblíbená jsou spíše menší čísla (začínající jedničkou a částečně dvojkou). V tomto případě jsem si dokonce dovolil vyrobit graf, na kterém je to vidět více než názorně.

Graf 1 – Počet volných NNN.cz domén podle počáteční číslice. Červená přerušovaná čára znázorňuje průměr za celý soubor.

Seznam zbývajících číselných domén začínajících jedničkou:

137.cz
143.cz
146.cz
152.cz
162.cz
167.cz
179.cz
182.cz
186.cz
194.cz
196.cz
197.cz

NNN.cz domény podle prostřední číslice

Do třetice se podíváme na oblíbenost podle prostřední číslice:

Vlastnost Počet volných Počet možných Procento volných
CELKEM 537 1000 54%
x0x 20 100 20%
x1x 38 100 38%
x2x 47 100 47%
x3x 56 100 56%
x4x 60 100 60%
x5x 60 100 60%
x6x 59 100 59%
x7x 67 100 67%
x8x 64 100 64%
x9x 66 100 66%

Tabulka 5: Obsazenost NNN.cz domén podle prostřední číslice. Zdroj: vlastní měření.

Vidíme, že relativně nejoblíbenější jsou čísla s nulou uprostřed – velkou část z nich ale budou tvořit domény na začátku sekvence (000 až 009, 100 až 109), které jsou oboje zcela vykoupené z jiných důvodů a trochu nám tak tuto statistiku zkreslují. Nejsem si proto jistý, jestli tato statistika je nějakým způsobem vypovídající … i tak se ale zdá, že oblíbenější jsou v rámci každé stovky „nižší čísla“ – tedy 0, 1 nebo 2 uprostřed.

Volné NNN.cz domény s nulou uprostřed:

408.cz
503.cz
504.cz
506.cz
507.cz
607.cz
702.cz
703.cz
704.cz
705.cz
708.cz
803.cz
804.cz
806.cz
807.cz
809.cz
902.cz
903.cz
904.cz
908.cz

NNN.cz domény podle dělitelnosti

Tato část je tak trochu „wild shot“ – výstřel naslepo s cílem zjistit, co to udělá. Následující tabulka shrnuje rozebranost číselných domén podle dělitelnosti:

Vlastnost Počet volných Počet možných Procento volných
CELKEM 537 1000 54%
Dělitelná 2 (=sudá) 242 500 48%
Dělitelná 3 166 334 50%
Dělitelná 4 109 250 44%
Dělitelná 5 61 200 31%
Dělitelná 6 77 167 46%
Dělitelná 7 78 143 55%
Dělitelná 8 55 125 44%
Dělitelná 9 60 112 54%
Dělitelná 10 (=končí 0) 6 100 6%
Dělitelná 11 48 91 53%

Tabulka 6: Obsazenost NNN.cz domén podle dělitelnosti. Zdroj: vlastní měření.

Zde „wild shot“ očividně nevyšel – tato statistika neříká nic, co bychom už nevěděli 🙂

Kdy budou všechny NNN.cz domény rozebrané?

Nemám samozřejmě křišťálovou kouli, podařilo se mi však dát dohromady celkem slušnou časovou řadu za poslední 4 roky. Pokud se nestane něco mimořádného a NNN.cz domény budou ubývat stejným tempem jako doposud, měly by dojít na konci roku 2018.

Datum Počet volných
8.6.2008 817
31.7.2008 804
17.8.2010 604
21.5.2011 588
24.4.2012 537

Tabulka 7: Počet volných NNN.cz domén v průběhu času. Zdroje: 404m.com, blog.troska.cz, vlastní měření.

Číselné domény se na sekundárním trhu prodávají v současnosti za cenu nejvýše pár set korun. Co se stane až dojdou? Pustím se teď na tenký led spekulací a podělím se o svůj pohled na věc:

Myslím, že kdyby NNN domény došly teď hned, nic zásadního by se s jejich cenou nestalo.

Pokud tedy uvažujete, že registrujete všech 537 zbývajících domén, uděláte je tak „vzácnými“ a pak je během pár týdnů s pohádkovým ziskem rozprodáte … tak na takovou představu zapomeňte 🙂

Podobné pokusy tu už byly (nejen na trhu domén, ale na spoustě dalších trhů) a nedopadly moc úspěšně.

Mnohem reálnější se jeví Buy&Hold strategie s investičním horizontem 3-5 let – zde by se již s nějakým kapitálovým ziskem počítat mohlo. Otázka je, jak velkým a zdali by dokázal pokrýt náklady s tím spojené… Pojďme se na to podívat trochu víc z blízka.

Z hlediska analýzy se nabízejí dva extrémní přístupy (a spousta mezikroků mezi nimi – ty ale pro další analýzu nejsou tak podstatné):

 1. Cherry-picking ze seznamů výše (nebo dle libovolného jiného přístupu) vyzobat nejlepší kousky a ty držet, dokud se nenajde vhodný kupce.
 2. Hromadné skoupení všech volných NNN domén a jejich držení do doby, než se jejich tržní cena dostane na zajímavou úroveň.

První přístup asi nemá smysl rozebírat, praktikuje jej vpodstatě každý doménový spekulant a se svým analyticko-matematickým přístupem jej ani nedokáži lépe popsat ani zhodnotit.

Podívejme se blíže na přístup druhý, který je o poznání zajímavější (aspoň z hlediska finanční matematiky :-))

Je to totiž velmi zajímavé cvičení na výpočet návratnosti investice. Pokusím se na něm ukázat, jak se snažím přistupovat k různým dobrým i špatným nápadům k investici (čímž nechci říkat, že můj přístup je jediný správný)

Z výsledků cvičení se pak dá i odhadnout budoucí vývoj NNN.cz domén.

Modelový příklad investice na 5 let

V reálném světě by si investor si domény zaregistroval a pak se je po dobu investičního horizontu snažil rozprodávat za určitou minimální (předem stanovenou) cenu. V takovém scénáři je ale tolik proměnných, že by se jakékoli rozumné výpočty dělaly poměrně obtížně.

Pro účely dalších výpočtů si tedy pojďme výpočetní úlohu trochu zjednodušit.

Předpokládejme „konzervativního“ investora a worst-case scenario. Konzervativní znamená, že si investor vyčlení všechny potřebné peníze na začátku (aby nebyl tlačen do nevýhodných prodejů). Worst-case scenario vypadá tak, že 5 let se mu nepodaří prodat žádnou doménu a na konci tohoto investičního období prodá všechny za cenu, která bude v té chvíli tržní – investor tedy platí nejvyšší možné náklady spojené s držením domén (proto worst-case scenario).

Předpokládejme, že registrační poplatek za doménu se nebude měnit. Dále předpokládejme, že vyčleněné peníze, které jsou momentálně nevyužity, necháme na spořícím účtu za 2,0 % p.a. Všechny částky počítáme samozřejmě bez DPH (investovat do domén jako neplátce je z daňového pohledu naprostá blbost)

Pro registraci 537 domén je potřeba investice 67125 Kč na první rok. Celkem si investor bude muset na začátku vyčlenit 323000 Kč.

Pojďme se teď podívat, jak tržní cena NNN domén na konci pátého roku ovlivní jeho zhodnocení.

Tržní cena NNN domény na konci 5. roku Zhodnocení vkladu (nominální)
~ 600 Kč 0 % p.a.
BREAK EVEN
~ 800 Kč 5 % p.a.
~ 1000 Kč 10 % p.a.
~ 1200 Kč 15 % p.a.
~ 1500 Kč 20 % p.a.
~ 1800 Kč 25 % p.a.
~ 2200 Kč 30 % p.a.
~ 3200 Kč 40 % p.a.
~ 4600 Kč 50 % p.a.

Tabulka 8: Jak se mění zhodnocení počáteční investice v závislosti na průměrné prodejní ceně nakoupených domén. Průměrná cena pod 600 Kč představuje pro investora realizovanou ztrátu. Zdroj: vlastní výpočet.

Tabulka říká jediné: Řekněte si, za jakou průměrnou cenu očekáváte, že budete za 5 let schopni prodat všechny zaregistrované domény (aby vám žádná nezbyla). Číslo ve druhém sloupci ukazuje zhodnocení původního vkladu v procentech per annum (což je hodnota, které nejspíše rozumí každý z nás)

Graf 2: Grafické znázornění Tabulky 8. Na vodorovné ose je očekávané (cílové) zhodnocení v % p.a. – na svislé ose je poté průměrná prodejní částka v Kč, za níž je potřeba prodat každou z domén.

Diskuze nad reálností omezujících podmínek

Následující text je jen pro rejpaly, kteří se výše popsané metodice chtějí podívat na zoubek blíže. Pokusím se ukázat, že výchozí dvě omezující podmínky nejsou pro výpočet nijak zásadní směrem dolů (tj. že i když podmínky nebudou dodrženy přesně tak, jak je napsáno, nemělo by investora potkat nepříjemné překvapení)

Omezení č. 1 – konzervativní investor: V případě, že investor nebude konzervativní a bude svou spekulaci financovat průběžně (tj. nevyčlení si všechny peníze najednou), bude potřebovat celkem 335625 Kč – tedy o něco více. Rozdíl je daný zhodnocením zbývající částky na spořícím účtu. Výsledný výpočet zhodnocení (viz tabulka 8) to ale nijak zásadně neovlivní.

Omezení č. 2. – worst case scenario: V realitě by to vypadalo nejspíš tak, že investor by své portfolio odprodával postupně. Tento přístup bude ale vždy lepší (přinese vyšší zhodnocení než v tabulce), proto nebude překvapením negativním. Jediné skutečně nepříjemné překvapení by bylo, pokud se za celých 5 let nepodaří investorovi zbavit větší části portfolia – v takovém případě by realizoval ztrátu, a to až do výše 323 000 Kč v případě, že by za celou dobu neprodal ani jednu doménu.

 Aktuální tržní cena NNN.cz domén

Díky laskavosti Draga (autora populárního blog 404m.com), který více než 2 roky monitoruje český doménový trh, se můžeme podívat na reálnost výše uvedených očekávání. Jak vypadá trh s NNN doménami v Česku? Posuďte sami:

Doména Datum prodeje Cena bez DPH
350.cz 14.1.2010 200
779.cz 18.5.2010 200
936.cz 12.2.2011 250
648.cz 7.4.2011 201
907.cz 7.6.2011 850
466.cz 9.6.2011 827
789.cz 12.7.2011 851
818.cz 19.7.2011 715
170.cz 10.1.2012 1110
701.cz 13.1.2012 1119
747.cz 16.2.2012 750
936.cz 6.3.2012 150
753.cz 12.3.2012 1049
228.cz 19.3.2012 750
040.cz 22.3.2012 150

Tabulka 9: Veřejné prodeje českých NNN domén 2010-12. Kompilace dat daukce&subreg. V datech mohou chybět menší prodeje na fórech (webtrh, webdeal, webfair), kde jsou sledovány jen velké prodeje. Zdroj: Drago

Tabulka shrnuje 15 prodejů za poslední dva roky – průměrná cena je cca 600 Kč bez DPH. Je ale třeba mít na paměti, že v tabulce chybějí menší prodeje na diskuzních fórech a také neúspěšné nabídky k prodeji. Z toho důvodu může být reálná tržní cena klidně i nižší… (jinými slovy tabulka 9 může být zatížena tzv. výběrovým efektem)

Alternativní investiční příležitosti

Modelový příklad nezohledňuje jednu důležitou věc, na kterou se dost často s oblibou zapomíná – tzv. náklady ztracené příležitosti (opportunity cost)

Abychom zjistili, jestli je investiční příležitost opravdu zajímavá, nestačí nám pouze podívat se na roční zhodnocení. Musíme ji také srovnat s ostatními (srovnatelnými) možnostmi, abychom zjistili, že je to opravdu nejlepší způsob, jak za daných podmínek (323000 Kč vklad, 5 let, internetové know-how) peníze zhodnotit.

Jako logické alternativy se jeví investice do NNN domén na .com a dalších gTLD. Pojďme se na ně podívat blíže.

Trh s NNN doménami na .com, .net a dalších koncovkách

Asi nikoho nepřekvapí, že trh s NNN doménami na globální úrovni je mnohem rozvinutější, než ten český. Výhodou je vyšší likvidita a nižší riziko. Nevýhodou je samozřejmě fakt, že všechny NNN domény jsou zabrané – to ale nevylučuje možnost do nich investovat, neboť ke koupi je stále spousta zajímavých kousků.

V dalším textu budu vycházet z dat 3Character.com, kde jsou pravidelně zveřejňovány tržní ceny NNN a LLL domén.

Aktuální situaci na trhu shrnuje tabulka níže – data jsou za březen 2012 a zobrazeny jsou minimální velkoobchodní ceny – tedy ceny, za které si domény prodávají spekulanti mezi sebou.

Koncovka Minimum wholesale price
.com $11000
.net $900
.org $400
.info $150

Tabulka 10: Minimální velkoobchodní cena NNN domén na globálních koncovkách. Zdroj: 3Character.com

NNN.com

Koncovka .com je samozřejmě zdaleka nejdražší – je to proto, že kromě omezené nabídky zde hraje svou roli druhý faktor, který v případě .cz není a nikdy nebude. Tím faktorem je magie čísel.

Číselné .com domény jsou velmi oblíbené v Číně a s rostoucím investičním apetitem Číňanů roste i cena NNN.com domén – největším čínským trhem pro domény je asi 4.cn, kde tvoří číselné domény poměrně velkou část všech prodejů.

Následující tabulka shrnuje vývoj cen NNN.com domén za posledních 6 let:

Datum Min. wholesale price Zhodnocení y/y Prům. zhodnocení
(3 roky)
Prům. zhodnocení
(5 let)
červen 2006 $4700
květen 2007 $5650 20%
květen 2008 $7800 38%
květen 2009 $7400 -5% 16% p.a.
květen 2010 $8300 12% 14% p.a.
květen 2011 $9200 11% 6% p.a. 14% p.a.
březen 2012 $11000 20% 14% p.a. 14% p.a.

Tabulka 11: Minimální velkoobchodní cena NNN.com domén pro roky 2006-2012 a zhodnocení za 1 rok, 3 roky a 5 let. Zdroj: 3Character.com

Vidíme, že NNN.com domény přinášejí poměrně stabilní roční zhodnocení na úrovni 14 % ročně, což není úplně špatné. Do hry nám ovšem navíc vstupuje kurzové riziko (které se ovšem při vyšším investici dá hedgeovat – ale o tom až někdy příště)

Ceny NNN.com dokonce předbíhají celý index COM domén. To znamená, že NNN.com se zhodnocuje rychleji, než průměrná .com doména. Srovnání NNN.com a ceny průměrné COM domény ukazuje následující graf (100 = květen 2006)

Graf 3: Srovnání vývoje cenového indexu COM domén (červeně) s vývojem cen NNN.com (modře) – Na grafu je vidět, že číselné domény si vedly lépe než průměrná .com doména a byly proto v posledních 6 letech nadprůměrně zajímavou investicí. Zdroj: 3Character.com

Ostatní koncovky si v minulých letech nevedly tak dobře – tabulky jejich vývoje tedy uvádím jen pro pořádek a v rychlosti:

NNN.net

Datum Min. wholesale price Zhodnocení y/y Prům. zhodnocení
(3 roky)
Prům. zhodnocení
(5 let)
květen 2006 $440
květen 2007 $900 105%
květen 2008 $1200 33%
květen 2009 $1000 -17% 31%
květen 2010 $975 -3% 3%
květen 2011 $850 -13% -11% 14%
březen 2012 $900 6% -3% 0%

Tabulka 12: Minimální velkoobchodní cena NNN.net domén pro roky 2006-2012 a zhodnocení za 1 rok, 3 roky a 5 let. Zdroj: 3Character.com

NNN.org

Datum Min. wholesale price Zhodnocení y/y Prům. zhodnocení
(3 roky)
Prům. zhodnocení
(5 let)
květen 2006 $210
květen 2007 $350 67%
květen 2008 $400 14%
květen 2009 $400 0% 24% p.a.  –
květen 2010 $370 -8% 2% p.a.
květen 2011 $370 0% -3% p.a. 12% p.a.
březen 2012 $400 8% 0% p.a. 3% p.a.

Tabulka 13: Minimální velkoobchodní cena NNN.org domén pro roky 2006-2012 a zhodnocení za 1 rok, 3 roky a 5 let. Zdroj: 3Character.com

NNN.info

Datum Min. wholesale price Zhodnocení y/y Prům. zhodnocení
(3 roky)
Prům. zhodnocení
(5 let)
květen 2006 $110
květen 2007 $195 77%
květen 2008 $250 28%
květen 2009 $260 4% 33% p.a.
květen 2010 $260 0% 10% p.a.
květen 2011 $150 -42% -16% p.a. 6% p.a.
březen 2012 $150 0% -17% p.a. -5% p.a.

Tabulka 14: Minimální velkoobchodní cena NNN.info domén pro roky 2006-2012 a zhodnocení za 1 rok, 3 roky a 5 let. Zdroj: 3Character.com

Má tedy cenu investovat do NNN.cz domén?

Je mi jasné, že nelze srovnávat minulý vývoj NNN.com se spekulací na budoucí ocenění NNN.cz domén. Ale čistě pragmaticky mi investice do NNN.cz domén nedávají smysl.

Abychom dosáhli stejného zhodnocení (tj. cca 15 % ročně), musely by se NNN.cz domény za 5 let běžně obchodovat za 1200 Kč. Srovnám-li to s mnohem bezpečnější investicí do .com, je volba poměrně jednoduchá.

Investice do NNN.cz proto může dávat smysl jen investorům, kteří preferují „cherry-picking“ nebo takovým, pro něž je .com prostě příliš drahá a nemohou si ji dovolit.

Tak jako tak, myslím, že v nejbližších letech se nedá očekávat, že by NNN.cz byly zajímavým businessem.

Samotná omezená nabídka totiž k růstu cen nestačí.

Proti omezené nabídce musíte mít poptávku, která tu bohužel (narozdíl od .com, kde hraje roli výše zmíněný efekt magie čísel) není. A nejspíš ani nikdy nebude.

Bonus na závěr – seznam volných NNN.cz domén

Než si seznam stáhnete, zastavte se prosím na moment a odpovězte mi (do komentářů nebo na můj kontakt) prosím na jednu otázku.

Již vícekrát jsem narazil na situaci, že jsem chtěl odměnit jen své věrné čtenáře (bonusovým materiálem, jakým je například právě seznam volných NNN.cz domén, podpultovými informacemi, které se nedají zveřejnit apod.)

Zvažuji proto založení mailing listu (pravděpodobně přes Aweber – nemyslím, že by existovalo něco lepšího) právě pro takové případy. Má motivace je taková, že bych rád blíže poznal své „core“ čtenáře a vyzkoušel si v praxi emailový marketing (samozřejmě žádný spam ani tvrdý prodej – spíše ve stylu SPI) Měli byste o něco takového zájem?

A teď: slíbený seznam.

 

P.S. Pokud se Vám článek líbil nebo Vám přinesl zajímavý tip a chystáte se některou z výše zmiňovaných domén zaregistrovat, můžete svůj dík vyjádřit třeba tím, že pro registraci domény použijete tento odkaz.

 

 1. J. napsal:

  Pro mě byl článek zajímavý a k otázce – ano, přidal bych se k newsletteru 😉

 2. Meph napsal:

  Fakt parádní článek, tleskám tvým analytickým schopnostem )

 3. frances napsal:

  Fakt smekám nad precizností a podrobností daného článku. Vedlo tě k němu osobní zamyšlení nad zhodnocením dané investice? Myslíš že podobné investiční domény jako jsou LLL, NNN apod mají na české poměry význam? Ahyde se s nimi docela solidně spálil. Já osobně jsem začal 2008 investovat do LLLL.com a tehdy trh začal astronomicky padat, takže jsem toho zanechal. Ale pár kousků se mi podařilo koupit na ebay a namepros.

 4. Mirek napsal:

  Muselo to zabrat strašně práce si udělat přípravu na takovýto článek. Osobně do doménové biz. nedělam, ale věřím tomu že tam lze přijít na zajímavé peníze, ikdyž osobně bych to už asi do pasivního příjmu neřadil

 5. fff napsal:

  mal by som zaujem o newsletter ..

 6. Kallak napsal:

  Smekám před autorem článku – opravdu skvělá práce. Zaujalo mě, že podle 3character mají L-L ,N-N, L-N a N-L .com domény několikrát vyšší cenu než třeba NLL, LLN a jim podobné.

 7. petr napsal:

  Týýýýjo….odhaduji tuhle práci tak na 8-12 hodin….úžasný článek, díky za něj. Sice z něj nic nepoužiji (ve smyslu, že bych si regnul volnou doménu) ale jinak je to slušná ukázka, jak lze rozebrat problém na sofistikovanější úrovni než říct….má to smysl, nemá smysl někde na blogu. Tady je to fakt suprově vidět….seš holt dobrej, palec hodně moc nahoru.
  Můj nejnovější článek: Potkali jste už Inspektora veřejného pořádku?

 8. psi napsal:

  narazil jsem na zajímavou tisícovku nnn domén z loňska, pro srovnání..jak koukám, moc se to nepohlo, ale ty opticky hezčí kousky jsou už fuč 😉

  http://blog.troska.cz/2011/05/vyvoj-volnych-nnn-cz-domen/

 9. Probíral jsem se tím seznamem a chybí mi tam postupky jako http://www.951.cz, http://www.741.cz, http://www.357.cz.
  Myslím tím takové co se dobře pamatují (mačkají na klávesnici).

  Jinak článek je opravdu super a k odběru novinek bych se taky přihlásil.

  • Inwebstor napsal:

   Děkuji za komentář. Jedním z důvodů, proč tyto postupky chybí, bude asi to, že nemám numerickou klávesnici 🙂 Jinak já jsem takový perfekcionista, že kdybych se zveřejněním čekal na to, až projdu opravdu VŠECHNY možnosti, tak bych ten článek nikdy nevydal.
   I to je důvod, proč sdílím zdrojový XLS soubor – do deseti minut si každý může udělat další statistiky a v nich najít ty svoje „třešničky k vyzobání“, které mají tu výhodu, že budou jen jeho (zde zveřejněné tipy ztrácí svou hodnotu v momentě, kdy si je některý čtenář před Vámi již registruje)

 10. jamalino napsal:

  Pěkný článek. Newsletter je výborný nápad, určitě bych se přihlásil.

 11. Jelenik napsal:

  Newsletter urcite uvitam, akurat by ma zaujimalo preco si zvolil prave Aweber, co ta k tomu viedlo? Preco nie napriklad mailchimp? Vychadza o nieco lacnejsie…

  • Inwebstor napsal:

   Mailchimp sám používám pro několik svých klientů. Pro začátek je fajn (zejména s ohledem na fakt, že má i forever-free cenový plán). Bohužel mi v něm chybí spousta zásadních věcí, zejména v analytice (a já jsem na možnost získat tvrdá data a jejich následnou analýzu docela vysazený)
   Cenový rozdíl není tak zásadní a některé důležité funkce (autoresponder) stejnak v tom free plánu nejsou.

   Dalším důvodem jsou obchodní podmínky, které výslovně zakazují používání Mailchimpu affiliate marketérům a lidem zabývajícím se vyděláváním peněz na internetu.

   Pro mě nejzásadnějším je ale fakt, že úspěšní zahraniční bloggeři, kterých si vážím a které beru v oblasti email marketingu jako autoritu, používají téměř výhradně právě Aweber.

 12. Honza napsal:

  Neskutečný. Obdivuju že sis s tím dal tolik práce a myslím, že se ti to vrátí v komunitě, kterou si díky tomu kolem sebe postavíš.
  Zájem o newsletter určitě mám.
  Prošel jsem ty domény, které bys nazval cherry picking, tak klasické postupky už jsou obsazeny komplet (876 a 765 regnuto) a k tomu 490.cz
  Můj nejnovější článek: Ski resort Kläppen

  • Inwebstor napsal:

   Děkuji za komentář – moc si toho vážím.
   Ano, postupky jsou zabrány (viz https://twitter.com/#!/DavidMinovsky/status/200591234065104896), nicméně je určitě spousta nápadů, které jsem neprozkoumal. Chtěl jsem jen ukázat, z kolika různých stran se dá dívat na jeden jediný typ domén a jak se dají systematickým přístupem stále ještě najít zajímavé kousky … třeba to inspiruje někoho dalšího 🙂

 13. Milan napsal:

  Moc pěkný článek, sám jsem zvědavý jaký bude trh za 5 let. Nicméně jsem si regnul 4x domény končící nulou, takže díky za tipy. Newsletter vítám ,)

 14. David Lörincz napsal:

  Moc pěkné – sem s newslettrem. A jak j to NNNN.com , net, org – taky vše out ? Je tam ještě nějaká cena ?

 15. David Lörincz napsal:

  Dneska ti s analýzou NNNN.com , .org,.net nepomůžu – na to mám rád svůj život a čas 😀
  Můj nejnovější článek: Slevy Zapakatel – 90% ? Klamavá reklama nebo chyba ?

 16. James K. napsal:

  Nejprve se musím přidat k obdivu ostatních, neboť analýza je precizní a musela dát hodně práce.

  Já bych osobně do číselných domén snad nikdy neinvestoval. Nějak mi ta čísla (samotná) do toho adresního řádku nesedí. Hlavně i přes vykoupení všech (NNN) by, u české koncovky, byl zájem pouze o pár kusů.

 17. Igor napsal:

  Super blog a článek, jednu jsem si taky na zkoušku registroval, sice asi bude k ničemu, ale líbila se mi 😉

  O novinky bych měl taky zájem 😀

 18. […] Inwebstor.cz vyšel zajímavý článek o NNN.cz doménách plný analýz. Rozhodně dobré počtení vhodné k […]

 19. Tom napsal:

  Kvalitni clanek – diky, newsletter je taky dobry napad.

 20. Blikací Svině napsal:

  Čau, super blog

  napadlo mě: myslíte si že má ještě cenu spekulovat s doménama / investovat do domén, po tom co si každý může založit vlastní TLD? Podle mě spekulace budou postupně ztrácet na významu, hlavně kvůli:

  1) překlepové domény ztratí časem význam, tohle nepůjde na TLD aplikovat
  2) sebelepší doména neco.com už nebude mít nikdy šanci dosáhnout ceny v milionech dolarů, každý si raději zaregistruje TLD .neco – navíc, pokud půjdou třeba poplatky za TLD výrazně dolů…

  blikací @

 21. Pavel napsal:

  Článek jako vždy přínosný. Jelikož tvůj blog sluduji již od počátku, o newsletter bych zájem samozřejmě měl.

 22. Twe3k napsal:

  Ahoj, velmi pekný blog. Mal by som otázku ako je to s NNN.eu doménami. Je ešte nejaká voľná?

  • Inwebstor napsal:

   Přiznám se, že nevím – .eu doménám moc nefandím. Ale třeba bude někoho jiného inspirovat k sepsání dalšího článku 🙂

 23. Pavel napsal:

  Rád bych se zeptal na trochu osobnější otázku a to, co tě živý kromě pasivního příjmu ? Jsi zaměstnán někde na full-time, nebo se věnuješ pouze online podnikání ?

  • Inwebstor napsal:

   Díky za dotaz, odpověď bude asi trošičku složitější, má-li být úplná. Jsem tak trochu workoholik a dělám toho hodně.
   Mám podíl ve třech firmách a v každé se aspoň trošičku angažuji (i když někdy třeba jen hodinu měsíčně)
   V jedné z nich jsem zaměstnán na fulltime a to je v současnosti můj hlavní pravidelný příjem (shodou okolností je toto jediný ne-online byznys). Tady je má zodpovědnost poměrně široká (finance, řízení rizik, internetový marketing, správa webu, analytika – webová i prodejní … a spousta dalších věcí, co jsou zrovna potřeba :-))

   Pokud jsi pravidelným čtenářem mého blogu, tak asi víš, že kvůli škole se budu tohoto úvazku + minimálně dvou podílů do konce prázdnin zbavovat.

   Třetí firma je malé webové studio, v rámci něhož dělám ve volném čase a spíše nárazově různé zajímavé zakázky – (de facto takový freelancing s ručením omezením – kombinace výhod ŽL a s.r.o.)
   Tohle je asi můj „core“ – to, co mě baví a co mi nejvíc jde:
   – programování webových aplikací
   – optimalizace obchodní výkonnosti
   – ppc management (obecně internetový marketing, ale ppc je z toho mixu určitě moje nejsilnější parketa)
   + projekt management u těch větších projektů, kde je zapotřebí hladké spolupráce více lidí (tohle mi tedy moc nejde)

   Jinak pasivní příjem mě určitě neživí – peníze z tohoto experimentu vedu úplně odděleně, takže zatím jsem ve fázi, kdy zjišťuji, zdali by mě to někdy mohlo živit (nebo mi aspoň dopomoci rychleji navýšit svou net worth, abych mohl investovat do bezpečnějších aktiv jako jsou divi akcie, nemovitosti a podíly ve firmách)

 24. Twe3k napsal:

  takže preklepol som NNN.eu všetky sú registrované

 25. Dan Brown napsal:

  aj ja by som mal zaujem o zasielanie NEWSLETTER

 26. Honza napsal:

  Dost dobře zpracovaný článek. Určitě budu pravidelným čtenářem tohoto blogu. Člověk se tu dozví spoustu zajímavých a přínosných informací.

 27. miki napsal:

  Super článek,jen tak dále.

 28. Petr napsal:

  Já jen nechápu, jakto že jsou skoro všechny NNN domény již zaregistrovaný. Až na pár vyjímek.
  Můj nejnovější článek: Hello world!

 29. janka napsal:

  lidé nejen rádi soutěží, zapojují se do diskusí, ale pokud mají možnost něco vyhrát jejich úsilí se v každém ohledu znásobí (i když je výhra jen něco malého, ale potěší i to)

 30. janka .h. napsal:

  Lidé rádi soutěží, zapojují se do diskusí, ale pokud mají možnost něco vyhrát jejich úsilí se v každém ohledu znásobí (i když je výhra jen něco malého, ale potěší i to)

 31. Honza napsal:

  Nevím jak jsem mohl na takový článek zapomenout. Také jsem si dal nedávno práci a projel aktuální stav volných NNN.cz domén, tak kdyby to někoho zajímalo, jejich výpis jsem dal na web: http://www.diamantovyhosting.cz/2013/domeny/seznam-volnych-nnn-cz-domen.html
  Můj nejnovější článek: Seznam volných NNN.cz domén

Pravidla moštárny
Odkazy z tohoto blogu jsou DOFOLLOW - pro zveřejnění komentáře je však potřeba dodržovat určitá pravidla slušnosti.

 1. Podepište se skutečným jménem nebo nickem. Chcete-li zpětný odkaz na klíčové slovo, použijte syntaxi Jméno@Klíčové slovo
 2. Vyhněte se krátkým, jednoslovným komentářům a komentářům bez informační hodnoty ("První!", "Skvělý článek") Abyste si zpětný odkaz zasloužili, přispějte na oplátku něčím, co bude pro čtenáře tohoto blogu zajímavé.
 3. Neodkazujte na nevhodné stránky
 4. Nevkládajte affiliate odkazy. Smyslem odkazů je ostatním čtenářům ukázat kdo jste a co děláte, ne propagovat cizí webové stránky.

Přidat odkaz na článek z mého blogu