16

Když chcete vydělat v PPC, nepište česky!

Tento článek se měl původně jmenovat „Česko je pro sraby. Machři dobývají svět.“ Nerad bych to tu ale bulvarizoval, a tak jsem od tohoto nápadu upustil.

Po přečtení tohoto článku zjistíte, jestli je vaše CTR normální. Jaká je běžná cena za proklik i kolik jeden web může vydělat na monetizaci pomocí PPC.

Článek je trochu náročnější. Nicméně i když neholdujete zrovna matematice a čísla vám moc neříkají – neházejte flintu do žita. Pro vás je v něm alespoň spousta zajímavých a hezkých grafů

Data

Následující čísla vycházejí z měření na 37 webech od srpna 2010 do září 2011.

19 webů bylo zaměřeno na česky mluvící návštěvníky, 17 webů na anglicky mluvící (USA, UK, Austrálie). Srovnávány jsou agregované údaje ze 4 PPC systémů, aby byla zajištěna anonymizace dat a tím dodrženy aktuálně platné smluvní podmínky.

Mým cílem je na tomto nereprezentativním (!) vzorku zjistit, v jakých úrovních se běžně pohybují hodnoty CTR, CPC a RPM a jak moc se tyto hodnoty liší napříč různými weby.

Vzorek je nereprezentativní. Určitě bude zatížen výběrovým efektem – už jen proto, že na weby jsem dost vybíravý 🙂 A zahrnuje vesměs pouze weby, které nevyžadují průběžné úpravy k tomu, aby byly stále aktuální a pro návštěvníky zajímavé (tedy typu set & go, s převahou organického trafficu).

Weby jsem buď koupil, vytvořil nebo tvorbu jejich obsahu outsourcoval. Po dobu, kdy patřily mně, nebyl na webech prováděn žádný extenzivní backlinking.

Obsahový rozsah se pohybuje od několika mála stran (řádově stovky slov) po několik desítek stránek (řádově desítky tisíc slov). Téměř žádná z nich by se ovšem nedala označit pejorativní zkratkou MFA, což je věc, která je snad dneska už v zahraničí nějakou dobu mrtvá.

Trochu teorie na úvod

Probíráním výsledků jsem zjistil, že ohromné rozdíly jsou zejména mezi českými a anglickými weby.

Rozdělil jsem je proto do dvou skupin, právě podle tohoto kritéria. Vyzkoušel jsem i další kritéria, u nich jsem ale buď žádné rozdíly nepozoroval (velikost webu dle počtu stránek, stáří webu) nebo je možností tolik, že pro ně nemám dostatečné množství údajů (téma webu).

O většině ze zkoumaných veličin (CTR, RPM, Earnings) se dá z dobrých důvodů předpokládat, že by se měli držet mocninného rozdělení (anglicky power law).

S mocninným rozdělením jste se už určitě setkali – a to i v případě, že nemáte žádné statistické základy. Jeho podmnožinou je totiž třeba známé paretovo rozdělení. Mocninné rozdělení také úzce souvisí s pojmy jako pravidlo 80/20 a long tail.

Je také důvodem existence Benfordova zákona (Benford’s law), který říká, že velká spousta přirozených datových řad (nikoli však všech!) vykazuje zvláštní zákonitost – čísla v datové řadě začínají jedničkou častěji než ostatními číslicemi.

No a teď se konečně podívejme na ty výsledky:

Míra prokliku (CTR)

Rozdělení míry prokliku shrnuje následující graf:

Distribuce míry prokliku (CTR)

Míra prokliku je jednou z nejčastějších věcí, na kterou se nováčci na poli PPC ptají a jíž si nejsou jisti.

Míru prokliku ovlivňují zejména dvě věci:

 • umístění reklamního bloku
 • relevance reklam

U anglických webů dosahovala míra prokliku až trojnásobných hodnot. Protože způsob, jakým umisťuji reklamy do svých webů, se moc neliší, domnívám se, že hlavním důvodem pro vyšší hodnoty je lepší relevance reklam v anglicky mluvících zemích. Možná z důvodu výrazně většího a efektivnějšího trhu.

Vsuvka: jak číst grafy?

Na tomto místě se hodí podrobněji vysvětlit, jak jsem tyto grafy vytvořil a co vlastně znázorňují.

Pro každou skupinu webů jsem vždy seřadil hodnoty měřeného údaje sestupně od nejvyššího k nejnižší.

Následně jsem X-ovou souřadnici normalizoval tak, aby nabývala pro obě skupiny hodnot od 0 do 1. Tím jsem docílil toho, že i když mají skupiny jiný počet webů, jsou stejně „dlouhé“ a tím pádem i snáze srovnatelné.

Uváděné grafy se tak v podstatě dají považovat za grafy distribuční funkce.

Cena za proklik (CPC)

Cena za proklik je asi nejčastějším předmětem obsese méně zkušených uživatelů, kteří teprve začínají nebo se seznamují s PPC systémy. Na různých diskuzních fórech se porovnávají a předhánějí v tom, kdo ji má větší.

Distribuce ceny za proklik (CPC)

Cena za proklik je dána:

 • oborem / tématem webu (konkurencí v oboru, velikostí marže, velikostí průměrné první objednávky a v dlouhém období i CLV – Customer lifetime value – v daném oboru)
 • kvalitou Vašeho trafficu (v dlouhém období)
 • kupní silou obyvatel země, v níž je reklama zobrazována

I když je samozřejmě dobré vybírat si taková témata, která mají vysokou cenu za proklik, není to parametr, na který bych někomu doporučoval se fixovat.

Podívejme se na graf: Vynecháme-li první bod, který je spíše úletem způsobeným malým počtem měření, je cena za proklik u anglických webů v mém vzorku asi 2x vyšší než u těch českých.

Není to překvapující – přestože je anglicky mluvící trh mnohem větší, je na něm i mnohem větší konkurence. Anglicky mluvící země mají rovněž vesměs vyšší cenovou hladinu – osobně mě ten rozdíl dokonce zklamal, čekal jsem, že bude větší.

Výnos z tisíce návštěvníků (RPM, Revenue Per Mille)

Distribuce RPM

Pokud byste se mě zeptali na nejdůležitější ukazatel, podle kterého se dá určit jak dobře si web vede, pak je to dle mého názoru určitě RPM. Revenue per mille nám udává efektivitu monetizace. Nebo taky (s trochou nadsázky) rychlost, s jakou web těží peníze.

Weby monetizované přes PPC mají obecně RPM mizerné. Je to tím, že žijí jen z drobků, které padají pod stůl skutečným businessům.

Příklad pro srovnání: RPM jednoho mého eshopu by bylo asi 8 000 Kč. Web naší druhé firmy za poslední rok udělal takový obrat, že jeho RPM by byl asi 150 000 Kč – ale to už je opravdu trochu extrém… Každopádně je to proto, že tyto weby prodávají produkty, nikoli reklamu.

Na grafu jednoznačně vidíme, že anglické weby vydělávají peníze mnohem snáz než ty české.

Celkový výnos

Všechny ty CTR, CPC a RPM jsou sice hezká věc, ale nic si za ně nekoupíte. To, co nás v tomto případě skutečně zajímá, jsou peníze. Money. $$$. Částka, která nakonec opravdu přistane na našem účtě.

Distribuci zisků na jednotlivý web za rok shrnuje tento graf.

Distribuce zisku za rok

Proč za rok, ptáte se? Protože každý web byl v měření různě dlouhou dobu. Abychom mohli srovnávat srovnatelné, musel jsem převést všechny zisky na stejnou délku. V zásadě je jedno, jestli je to na rok, na měsíc či na den – já jsem zvolil rok.

Opět platí, že anglické weby v tomto měření vydělávají 3 až 5x více než weby české. Po přečtení předchozích odstavců si myslím, že to nikoho nemůže překvapit.

Návštěvnost (Traffic)

Na internetu platí: Traffic is king.

Sebevětší RPM je nám naprosto k prdu, když Vaši stránku navštíví 1 člověk za rok. Pro úspěšnou monetizaci čehokoli tak potřebujeme návštěvnost – vysokou nebo cílenou, nejraději samozřejmě obojí 🙂

Distribuce návštěvnosti

Návštěvnost je jedinou metrikou v mém srovnání, v níž český web s přehledem vede. Ale proč? Klíčovou roli v tom může hrát hned několik faktorů:

 1. Některé weby, které jsou zaměřené na CZ, jsem vytvořil už před několika lety a po zahájení experimentu „Inwebstor“ jsem na nich jen zkoušel různé způsoby monetizace – zvláště v prvních měsících, kdy jsem se teprve rozkoukával. Přestože jsem nikdy nedělal žádný backlinking, mají stabilní a velmi dobrou návštěvnost prostě proto, že i po těch letech je na nich stále zajímavý obsah.
 2. Znalost prostředí. Ta určitě také bude mocným faktorem – jsem prostě Čech, umím česky rozhodně lépe než anglicky a znám zdejší trh mnohem lépe než ten zahraniční.
 3. Nízká konkurence. Je sice pravda, že český internet má několikařádově menší počet uživatelů, konkurence je ale ještě menší. Najděte si jakoukoli rozumnou niche, která je v angličtině narvaná k prasknutí – a zjistíte, že v CZ tak od 10. místa ve vyhledávači přestávají dávat výsledky smysl (na Seznamu ještě mnohem dřív).

Nicméně z mých měření vyplývá, že: S konstatní (a nepříliš velkou) aktivitou tak jeden web může v CZ získat větší traffic než v EN.

Je to ale traffic méně kvalitní (chudší lidé, menší sklon k utrácení za zbytné produkty, menší sklon k utrácení po internetu obecně, nižší cenová hladina). Když se tyhle faktory sečtou dohromady, vyhrává kvalita.

České weby mají možná vyšší návštěvnost, ale peněz Vám moc nevydělají.

Výsledky – shrnutí v tabulce

Min Max Průměr Medián
CTR (cz) 0,3 % 4,6 % 1,8 % 1,6 %
CTR (en) 0,4 % 14,8 % 5,5 % 2,5 %
CPC (cz) 0,8 Kč 6,8 Kč 3,0 Kč 2,8 Kč
CPC (en) 3,5 Kč 39,5 Kč 9,0 Kč 5,8 Kč
RPM (cz) 6 Kč 125 Kč 42 Kč 32 Kč
RPM (en) 26 Kč 1665 Kč 428 Kč 240 Kč
Zisk/rok (cz) 13 Kč 7711 Kč 740 Kč 273 Kč
Zisk/rok (en) 59 Kč 8455 Kč 1719 Kč 834 Kč

 

Skryté předpoklady

Pokud byste z tohoto článku chtěli dělat nějaké dalekosáhlé závěry, rád bych upozornil na několik skrytých předpokladů, které můj text obsahuje:

 • Předpoklad 1: Optimální monetizace webu
  Jednotlivé weby by měly být monetizovány optimálně nebo být kolem tohoto optima roztroušeny náhodně. Pokud by byl v datech nějaký systematický prvek (například výsledky nepodložená preference Skliku pro české weby i v případech, kdy se nejedná o optimální volbu), výsledky by to zkreslilo.
 • Předpoklad 2: Správné zpracování dat
  Byla to docela fuška a příležitostí k chybě je samozřejmě spousta.

Na další jsem nepřišel. Pokud je vymyslíte, napište mi do komentářů, rád tuto sekci rozšířím.

Závěrem

Možná se ptáte k čemu je to vlastně dobré? Krom samotných čísel jsem si já sám z tohoto malého “výzkumu” vzal dva základní poznatky:

Vydělávat peníze za hranicemi je snazší

Člověk, který se na internetu dobrovolně nechá omezit hranicemi českého státu, se také dobrovolně připravuje o peníze.

Výdělky z webů dodržují Paretovo rozdělení

Je dobré si uvědomit, že pokud uděláte / koupíte 10 webů, tak statisticky *)

 • 5 z nich budou chcípáci, co Vám nevydělají ani na chleba
 • 3-4 budou neslaný nemastný
 • a 1-2 budou hvězdy

Pokud je naším hlavním monetizačním kanálem PPC (což ostatně nepovažuji za zrovna šťastný nápad), musíme s tím počítat.

Nesnažit se mít z deseti 10 skvělých úžasných webů. Ale co nejdříve odfiltrovat ty chcípáky, minimalizovat ztráty (cut the losses) a investovat do dalšího rozvoje hvězd. Ne naopak!

Máte-li jen jeden web, je mnohem větší šance, že spadne do kategorie chcípáci než do kategorie hvězdy. Ti, kteří vydělávají na PPC $10.000+ mají možná zkušenosti a o něco větší success rate než my, obyčejní smrtelníci.

Ale i výsledky jejich webů budou odpovídat mocninnému rozdělení a nikdo na světě s tímto faktem nic nesvede. Menšina webů z jejich „portfolia“ jim bude vydělávat většinu peněz.

Teď když to víme, je potřeba se s tím smířit a přizpůsobit tomu svou strategii. Ale o tom až někdy příště.

(* pozn: nezáleží na konkrétních číslech, ale na tom principu)

Prosím ctihodné čtenáře, aby v komentářích nevedli debatu o absolutní výši čísel (CTR, CPC, RPM ad.) zde prezentovaných. Jsem si vědom toho, že jsem břídil, a že je máte větší. Chcete-li se pochlubit, chlubte se prosím buď inteligentně nebo jinde. Smysl tohoto článku je totiž taky někde jinde. Děkuji.

 

 1. Luboš napsal:

  Díky za článek. V poslední době hodně uvažuji o tom, že bych se zaměřil i na zahraničí. Přemýšlím o tom, že si najmu copywritery z různých zemí a budu se snažit prorazit ve více zemích. Nechci se zaměřovat pouze na anglicky psané weby, ale i na malé evropské země.

  Také je pravda, že zaměřovat se pouze na PPC by byla velká blbost. Máte tady někdy zkušenost s mediálním zastoupením ? Co jsem slyšel tak hodně lidí bylo nespokojených. A jaká je třeba zhruba návštěvnost ?Vím, že se to bude lišit dle tématiky, ale alespoň přibližně.

  • Inwebstor napsal:

   S mediálním zastoupením zkušenosti nemám. Z evropských zemí si myslím, že největší potenciál má Německo, neboť je tam nejvíce uživatelů i nejvyšší cenová hladina. Zároveň je němčina dost dobrou barrier-to-entry, neboť to není „světový jazyk“, tak jako třeba angličtina.

   Přibližné odhady návštěvnosti se dají najít na Google Keywords Tools – je třeba si tam nastavit konkrétní zemi a vyhledávané spojení. Rád bych napsal i k tomuto tématu nějaký návod, ale není to zatím na pořadu dne 🙂
   Každopádně přeji hodně štěstí!

 2. petr napsal:

  No pěkně seřazené. Ačkoliv kadence článků zde není největší, tak informace v nich obsažené jsou výborné a myslím že mají i vypovídací schopnost. Dělat závěry z jednoho webu po měsíci je možná zábavné a vzrušující, ale asi i na nic. Tyto statistiky shledávám reprezentativními a potvrzují moji představu o tom, kde leží prachy. Sice neleží na zemi, ale to nikde. Je třeba jim jít tak nějak naproti.

  • Inwebstor napsal:

   Děkuji za komentář. Původně jsem měl v úmyslu psát 3 články do týdne, ale po vyhodnocení prvního měsíce se obávám, že něco takového nebude v mých silách.
   Přestože témat je dost (aktuálně mám seznam 58 potenciálních článků), rád se každému věnuji více do detailu – nad jedním článkem tu strávím tak 4 hodiny. Článků tedy bude asi jen pár do měsíce – za to se omlouvám a čtenářům doporučuji sledovat buď můj twitter účet nebo RSS, neboť nebudou asi publikovány úplně pravidelně.

 3. Duben napsal:

  Luboši, pro medální zastoupení záleží hodně na konkrétním zaměření webu, UIP za den a tím jako moc mediálka konkrétní téma potřebuje. Co já vím, třeba Lamer přešel na mediální zastupování a spokojenost byla značná (Impression media), ale taky je ten web dost specifický oproti jiným. Rozdíl v příjmech Adsense, Potenza atd. verus mediální zastupování byl asi o řád lepší pro mediálku. Nicméně dost si vybírají. Obecně jsi zajímavý od jednotek tisíc UIP za den ve vysoce žádaných tématech (finance, reality, travel apod.) … pokud jde o málo žádaná témata (obecně zábava jako hry, tak tam je potřeba počítat s více jak desítkami tisíc UIP za den). Návštěvnost by neměla být meřená Google Analytics, ale ideálně pro mediálky určujícím měřičem tzn. Netmonitor (a ten není zrovna levný).

  Obecně se mediálce musí zaplatit, že ti nasadí netmonitor, vezmou ti určité procento zisku a pořád by to mělo být plusové pro obě strany. Pokud to tak není ale jsi už pro ně částečně zajímavý nabídnou ti jinou formu spolupráce, kdy si od tebe objednávají reklamu (pak chtějí kvalitu, garance), ale o správu reklam a jejich vyvážení se staráš sám.
  Můj nejnovější článek: Aurora 2

 4. MikeTe napsal:

  Zajímavý článek potvrzující i můj dojem, že konkurence a relevance (a tím i CTR a CPC) českých PPC reklam je nižší než v případě zahraničních webů. Před pár lety, kdy jsem začínal s AdSense a ještě nebyl Sklik, tak ceny za proklik a relevance reklam u stejných webů bylu mnohem vyšší než dnes. Přitom návštěvnost se pohybuje na podobných úrovních. Už z pohledu na zobrazené reklamy je kolikrát jasné, že jich třeba tak polovina nemá žádnou relevanci s obsahem na stránce. U AdSense se pak při nedostatku reklam někdy zobrazují i anglické. Samozřejmě se to týká jak kterých oborů a zaměření webů.

  • Inwebstor napsal:

   Děkuji za reakci – poznámku ke snižujícímu se CPC jsem v článku měl, ale z finální verze nakonec vypadla a bude součástí dalšího samostatného článku (nechtěl jsem znepřehledňovat jasně dané téma nějakými odbočkami)
   Z pohledu inzerenta to ale nechápu. Obsahová síť na googlu je neuvěřitelně silný nástroj, který se co do efektivity (ROI, náklady na konverzi) může (při chytrém použití) směle srovnávat s reklamou ve vyhledávací síti. Přitom potenciální objem trafficu takto získaného je o dost vyšší. Už i v Česku je reklama u vyhledávání dost overcrowded, protože tu nastavit dokáže i cvičená opice. Ten, kdo umí dobře využít obsahovou síť bude mít do budoucna čím dál větší konkurenční výhodu.

 5. Honza napsal:

  Stejný názor jako ostatní. Málo článků, ale když už, tak to stojí za to.
  Inwebstor: V jednom z článků jsem měl dotaz, jak je to s monetizací expirovaných domén pomocí Backlink Genius, ale pokud se o tom zmíníš v příštím článku, tak vydržím. 🙂

  • Inwebstor napsal:

   Jak jsem psal v komentáři k „Přehledu příjmů za srpen“, BLG jsem byl nucen značně omezit, neb můj způsob monetizace se jim příliš nezdál.
   Defacto to vypadá takto:
   1. odchytnete doménu GPR 3+ … do týdne jich je tak 5 až 6. V Česku se tomu nikdo snad nevěnuje, protože není problém ji chytnout třeba i týden po uvolnění. Lidi se tu až obsesivně zabývají doménama podle jmen. Hledají NejbožejšíDoménu.cz a pak se ji snaží prodat. Domény se zbytkovými ranky (ať už GPR nebo i návštěvností) jsou dost ignorovány.
   2. seženete nějaký levný obsah – ideální je koupit si/převzít blog s PR články, které se dají sehnat opravdu za pár korun a hlavně je tam velký překryv s poptávkou. Je ale třeba to mít ošetřené dobře z hlediska „obchodních podmínek“.
   3. nasadíte BLG
   4. opakujete do zblbnutí

   Nejhorší je ten odchyt, chce to trochu pevné ruce :), protože spousta ranků jsou fake. Stabilita těch ranků, když umíte vybírat, je ovšem neuvěřitelná – za rok jen 1 z 10 domén šla o 2 ranky dolů, ostatní zůstaly. Jsou to PR3, když bylo štěstí PR4. PR5 se v CZ asi moc nedá. Jak ale říkám, je potřeba si umět vybírat.

   Problém s PR blogy je, že je tam spousta duplicit, což byl také důvod k tomu, že jsme se nakonec s BLG dohodli jen na nasazení jedné domény. Spousta lidí totiž rozhazuje ten samý text do mnoha různých zdrojů.

   Nicméně když to zkombinujete s Ranky/Mlink, tak na procenta je tam ROI v řádech tisíc až desetitisíc procent ročně. Bohužel v absolutních číslech to nejsou žádné úchvatné částky, nemluvě o téměř nulové škálovatelnosti.

   Osobně mně tohle nebaví, nelíbí se mi to a nepřináší to žádnou přidanou hodnotu. Těch 10 domén jsem regnul spíš ze zvědavosti po číslech a výsledcích, protože lidi, co tohle obvykle dělají nemají potřebné schopnosti na to, aby dokázali získat z toho nějaká zajímavá data. Nemluvě o nějaké schopnosti je pak dále analyzovat 🙂

   Když z toho modelu vypustíte BLG a necháte jen Mlink a Ranky, tak by mohl být dobrým zdrojem obsahu zdarma VolneClanky.cz – před užitím opět doporučuji přečíst jejich podmínky a pak je samozřejmě dodržet 🙂

   O věcech okolo odchytávání domén s GPR, prodejích odkazů v ČR i v zahraničí a jak poznat good PR od fake PR napíšu. Bude to na několik článků, protože je tam několik relativně samostatných témat. Ale trochu trpělivosti prosím.

   Tato témata jsou mnohými považována za hnusná až odporná. A já bych si rád nejprve vybudoval dobrou pověst kvalitními články na „kvalitní témata“, než si ji tímto trochu zkazím 🙂

 6. Vembl napsal:

  Velmi poučná a zajímavá analýza. Píšeš moc hezky a věnuješ čas rozpracování problematiky do detailů, což se málokde vidí. Já jsem proto přestal psát na marketingnainternetu, protože jsem takové detailní analýzy a rozboru nebyl schopen a plkat stále věci kolem dokola nemá moc cenu.

  Je pravda, že na anglických webech se dá vydělat více peněz z PPC než v Čechách – jsou k tomu ale potřeba 2 věci – značně různorodější arzenál SEO taktik než pár fíglů, které se v Čechách využívají a hlavně trpělivost. Většinou dnes trvá několik měsíců než začne nový web alespoň něco vydělávat a hodně často je úspěch závislý také na odhadu a zkušenosti. Pokud začneš dělat SEO pro nevýdělečné klíčové slovo, vyhodí se hodně peněz zbytečně. A důležité je mít na webu opravdu velmi kvalitní obsah, který bude lidi zajímat a budou na něm zůstávat a vracet se, protože dostat se dnes na přední pozice ve velkém G je jedna věc, ale udržet je se může podařit jenom tehdy, pokud je obsah kvalitní a SEO se použije jen k jakémusi „nastartování“ s tím, že na další obsah pak budou lidé odkazovat tak nějak spontánně. Je to ale nesmírně zajímavá zkušenost a práce, kterou bych každému jen doporučil. Člověk se cítí tak nějak volnější a má pocit, že úspěch je dosažitelnější než v naší malé české kotlině. Tak ať se ti daří.
  Můj nejnovější článek: Penguin Slice 2

 7. Petr napsal:

  Tak kdy bude další článeček? Měsíc se s měsícem pomalu sešel:-) Co výpis příjmů za září a říjen? Trošičku jsem netrpělivý…ale asi moc práce, což?
  Můj nejnovější článek: Miliony pana Kocourka

 8. Pavel napsal:

  Zdravím. Super web, děkuju za něj 🙂

  K té větší míře prokliku v EN: Jednak je to samozřejmě relevancí, ale také jsem se setkal se zajímavým názorem, že zahraniční uživatelé němají odpor k reklamě, kdežto čeští ano. Na tom něco je. Je pravdou, že jsem si i já z nějakého důvodu zvyknul reklamu pokud možno všude a pořád ignorovat. Snad je to proto, že v CZ většinou reklama lže nebo není zajímavá. Lidé např. v USA dělají to, že reklamu naopak prohlíží, protože jsou zvyklí, že často narazí na nějakou zajímavou nabídku. Tj. zahraniční uživatel webu se dostane na stránku s reklamou a tu reklamu si klidně přečte, protože třeba díky ní najde co hledá. Český uživatel se snaží reklamu ignorovat.

  Samozřejmě je to jen názor, ničím nepodloženo, ale dává mi to docela smysl…
  Můj nejnovější článek: Jak cestovat po Bali a za kolik? Pronájem auta, motorky, turistická doprava, bemo

 9. Serve napsal:

  Tvé příspěvky jsou hodně motivační a zároveň velmi poučné. Málokdo by se tak statisticky dělil o poměrně zásadní data, tedy knowhow. Děkuji ! Jen je škoda, že tak málo píšeš.

 10. dan napsal:

  velice zajimavej článek, rád chodím na tvůj web.

Pravidla moštárny
Odkazy z tohoto blogu jsou DOFOLLOW - pro zveřejnění komentáře je však potřeba dodržovat určitá pravidla slušnosti.

 1. Podepište se skutečným jménem nebo nickem. Chcete-li zpětný odkaz na klíčové slovo, použijte syntaxi Jméno@Klíčové slovo
 2. Vyhněte se krátkým, jednoslovným komentářům a komentářům bez informační hodnoty ("První!", "Skvělý článek") Abyste si zpětný odkaz zasloužili, přispějte na oplátku něčím, co bude pro čtenáře tohoto blogu zajímavé.
 3. Neodkazujte na nevhodné stránky
 4. Nevkládajte affiliate odkazy. Smyslem odkazů je ostatním čtenářům ukázat kdo jste a co děláte, ne propagovat cizí webové stránky.

Přidat odkaz na článek z mého blogu