27

Investování do peer to peer půjček (P2P lending)

Už 12 měsíců investuji část svých přebytečných peněz na jedné peer-to-peer lending platformě. Po měsících planých slibů konečně nadešel čas, abych se se svými čtenáři podělil o své dosavadní zkušenosti.

Peer to peer půjčky (P2P lending, sociální půjčky, social lending apod.) nejsou zatím v centru pozornosti mainstreamových médií. Pokud nečtete můj blog pravidelně, dost možná se s tímto termínem setkáváte poprvé. Pro mě představuje P2P lending (což je jen jedna z odnoží crowdfundingu) zásadní finanční inovaci, možnou předzvěst věcí příštích a jsem z něj nadšený. Snažil jsem se proto do tohoto trendu nastoupit už několik let, ale až v lednu 2013 jsem našel platformu, která by byla funkční, důvěryhodná a zároveň přístupná zahraničním investorům.

Co je to peer to peer lending?

P2P lending je poskytování úvěrů (spotřebitelských, investičních) bez prostředníka – tedy banky. Tak jako u jiných forem crowdfundingu i zde máte na jedné straně pár lidí, kteří potřebují peníze (žadatele o půjčku), a na straně druhé velký dav lidí, kteří se jim na tuto půjčku skládají.

Žadatel o půjčku 1000 EUR tedy nedostane tisícovku od jednoho subjektu (člověka, banky, nedejbože nebankovní instituce). Dostane třeba po 5 eurech od 200 různých lidí.

Něco, co by ještě před pár lety bylo kvůli vysokým transakčním nákladům nemyslitelné, je díky internetu a automatizaci novodobým fenoménem. Na jedné straně investoři nemusí mít vysoký počáteční kapitál, aby dosáhli na zajímavé zhodnocení a mohli si vytvořit diverzifikované portfolio. Na druhé straně vypůjčovatelé získají přístup k levnějším penězům. A mezitím stojí platforma, která vše automatizuje, posílá a vybírá peníze, stará se o evidenci, upomínání a případné vymáhání peněz (a za tyto služby si bere jednotky procent p.a.) Ukázkový příklad win-win-win situace.

Kde investovat do peer to peer půjček?

Tohleto je asi největší problém. V celém vyspělém světě je běžný člověk finančními regulátory považován, alespoň co se finančního vzdělání týče, za mentálně retardovaného (pomiňme prosím na moment fakt, že ve velké většině případů je to pravda).

Nezáleží na tom, co umíte. Nezáleží na tom, jaké máte zkušenosti. Záleží pouze na tom, kolik máte peněz a v jakém státě žijete. Lidé s velkým majetkem (u nás 125 000 EUR, v USA je to kolem 1M USD v čistém jmění) mají prakticky neomezený přístup ke všem investičním příležitostem. Zbytku populace jsou vyhrazeny spořící účty, fondy, pár akcií a když budete hodně hledat, tak možná i pár dalších instrumentů (certifikáty, futures, opce, forex, pár dluhopisů atd.)

Světovým leadrem v P2P lendingu jsou pochopitelně Spojené státy, celý koncept však vznikl v Británii (první platformou byla britská ZOPA).

Není náhoda, že se P2P lendingu daří zrovna v těchto státech – mají totiž úplně jiný (a mnohem lepší) právní systém. Kontinentální evropské právo v dnešní podobě efektivně zabraňuje vzniku jakýchkoli podobných finančních inovací (v některých zemích je ale aspoň rozumně možné zkopírovat jinde fungující finanční inovace)

Mezi největší platformy patří v USA Lending Club a Prosper, v Británii pak již zmiňovaná Zopa. O Lending Clubu, asi vůbec největší platformě, psal před týdnem John Vaňhara.

Společnou nevýhodou těchto platforem je, že neumožňují investovat zahraničním investorům (LC a Prosper jsou dokonce omezeny pouze na některé státy USA). V České republice žádná skutečná náhrada neexistuje. Dlouho jsem tak lamentoval v duchu předchozích odstavců, že nám z ČR zase jednou ujíždí vlak, protože nemáme reálnou možnost se P2P lendingu účastnit.

Až před rokem jsem objevil estonskou platformu ISEPANKUR.ee – platformu, která splňovala mé 3 prosté podmínky: funguje, je důvěryhodná a umožňuje vstup zahraničním investorům.

Pokud Vám Estonsko evokuje jiná slova než zrovna „důvěryhodnost“, doporučuji si něco o této zemi nastudovat. Myslím, že v Evropě není stát, který by byl v oblasti IT a elektronizace tak daleko jako právě Estonsko – od skutečně fungujícího eGovernmentu až po možnost uzavírat vymahatelné závazky přes internet, i naše slavná republika by se mohla lecčemu přiučit.

Od doby, kdy jsem začal na této platformě investovat, navíc poměrně značně expandovala na další trhy – nyní tak umožňuje investovat nejen v Estonsku, ale i ve Finsku, Španělsku a od včerejška i na Slovensku. V plánu jsou dále Irsko a Polsko (na což jsem tedy zvědav – dosavadní státy se vyznačovaly tím, že jsou v eurozóně)

Isepankur.ee

Jen v krátkosti: registrace probíhá podle klasických AML regulí (anti money laundering), musíte tedy dodat občanský průkaz a další doklad, peníze posílat z účtu vedeného na Vaše jméno (a další podobné nesmysly, které praní peněz nijak neohrozí, ale obyčejným lidem akorát přidělává spoustu práce). Pokud toto zvládnete, tak už Vás čekají jen samá pozitiva.

Vedení samotného účtu je zdarma. Minimální investovaná částka není nijak omezena (ale s ohledem na ekonomičnost a možnost diverzifikace doporučuji 100 €).

Po registraci se dostanete k výpisu žadatelů o půjčku, kteří jsou již předfiltrovaní platformou (z došlých žádostí akceptují jen okolo 5 %). Výpis vypadá takto a každého žadatele si můžete rozkliknout a podrobně prověřit (uvádějí se klasické údaje – jak bydlí, jaké mají příjmy, počet dětí, věk, zadluženost/DTI, výpis z úvěrového registru atd.)

Investiční příležitosti - isePankur

Platforma funguje na aukčním principu. Žadatel zadá maximální úrokovou sazbu, kterou je ochoten akceptovat. Investoři pak vkládají nabídky: nabízenou sumu a minimální úrokovou sazbu.

Pokud se sejde dost prostředků (tj. celková nabízená suma přesáhne požadovanou výši úvěru), seřadí se nabídky podle úrokové sazby a ty nejvyšší se vyřadí. Investoři, kteří zůstali, dostanou všichni stejnou úrokovou sazbu (stejnou jako nejvyšší úroková sazba investora, který nebyl vyřazen)

Minimální nabízená suma je pouhých 5 €. Takže už se stovkou můžete mít celkem solidně diverzifikované portfolio 20 různých úvěrů.

Systém umožňuje strategie automatizovat (na základě nastavených pravidel bude investovat za Vás). Samozřejmostí je i sekundární trh – své půjčky tak můžete kdykoli prodat (pokud se najde zájemce ochotný nakoupit za Vámi požadovanou cenu).

Míra defaultu je okolo 7 %, ale pokročilými statistickými technikami (nebo jen selským rozumem při výběru investic) se lze dostat na poloviční hodnoty.

Moje zkušenosti

Za sebe mohu isePankur jen doporučit, mám s ním výtečné zkušenosti; v rámci testování zkouším všechny nové funkce (platforma je živá a stále se vyvíjí) a jsem z ní čím dál nadšenější. V současné době mám nainvestováno celkem 40 000 Kč do portfolia asi 170 půjček a pokud vše bude fungovat, jak má, rozhodně budu v investování pokračovat.

Má aktuální výkonnost je na tomto grafu:

Výkon portfolia isePankur

Annual net return on investment odpovídá definičně IRR.

Považuji tento výnos v poměru k riziku za naprosto úžasný a předpokládám, že v rámci efektivních trhů půjde časem dolů: velkou část těchto výnosů bude tvořit tzv. early-adopters bonus (tedy odměna za zvýšené riziko pro ty, kteří mají odvahu experimentovat s dosud nevyzkoušenými věcmi. Majitelé bitcoinů z roku 2010 by mohli vyprávět…)

Rizika

Stále se však jedná o alternativní investici, nevyšlapanou cestu a je třeba uvědomit si některá základní rizika. Nevrhat se bezhlavě do něčeho, čemu nerozumím. Nenechat se zaslepit vidinou vysokého výnosu. Neinvestovat peníze, o něž si nemohu dovolit přijít.

První kategorií jsou rizika evidentní – riziko nesplacení (tomu se dá bránit dostatečnou diverzifikací), riziko předčasného splacení (snižuje Vám výnos, tomu se dá bránit nastavením automatických pravidel reinvestování nebo pravidelnou kontrolou účtu).

Druhou kategorií jsou rizika méně zjevná. Asi největším z nich je bankrot platformy. Pokud by isePankur přestal existovat, máte v zásadě mizivou šanci dostat peníze nazpět. Lending kontrakty jsou uzavírány napřímo (mezi Vámi a dlužníkem), nicméně mít v portofliu 170 smluv (nebo dluhopisů, nejsem si jistý právním postavením toho dokumentu) s prťavou nominální hodnotou znamená reálnou nevymahatelnost takových závazků. Pak je to vpodstatě jen sázka na to, že by se našel podnikavý zájemce, který by všechny tyto smlouvy za zlomek nominální hodnoty od investorů odkoupil a oni by tak získali aspoň nějaké peníze.

V minulosti už nějaké bankroty p2p platforem proběhly. Je dobré si nastudovat, jak to probíhalo a jak z toho investoři nakonec vyšli. Je ale potřeba počítat s tím, že jde o reálné riziko (které si uvědomuji a rozhodl jsem se jej akceptovat).

Dobrou zprávou je, že jako každá dobrá finanční instituce, i tato má aktiva klientů vyčleněna ze své rozvahy. Tudíž zůstatky na účtech v případě bankrotu nespadnou do konkurzní podstaty, ale jsou vyplaceny svým majitelům.

To je sice chabá útěcha (rozumný investor moc zůstatků mít nebude a bude je mít investovány do půjček), ale je to určitý signál. Signál, že firmu vedou profesionálové a ne nějací žabaři z garáže.

Češi na isePankur

Na isePankuru investují i jiní Česi (alespoň soudě podle nicků investorů, které se zobrazují v aukci nabídek), pár lidí jej zmiňovalo i v diskuzi pod Johnovým článkem. Nebude jich asi mnoho (největší zahraniční skupinou jsou Němci), ale třeba je mezi nimi i pár mých čtenářů – v takovém případě budu rád, pokud se v komentářích podělíte o svůj pohled nebo doplníte, na co jsem zapomněl.

Ebook

Jak už mí čtenáři asi vědí, začal jsem o svých zkušenostech s investováním do P2P půjček (hlavně o isePankur) psát ebook. V současné době má 8800 slov a jsem zhruba ve třetině práce.

Ve své konečné podobě by měl čtenářům pomoci mimo jiné s těmito tématy:

 • jak založit účet a projít bez problémů všemi nástrahami úvodního byrokratického kolečka
 • jak nakoupit EURa a neprodělat při tom tradiční 4 % na spreadu (a samozřejmě bez poplatku za platbu)
 • jak automatizovat svou investiční strategii (osobně strávím správou svého účtu 1x měsíčně asi 30 minut)
 • jak využít výhody sekundárního trhu ve svůj prospěch (možnost nákupu a prodeje půjček)
 • jak s pomocí sofistikovaných matematicko-statistických metod nebo učících algoritmů minimalizovat míru defaultu ve svém portfoliu

O strategii nemám úplně jasno – zvažoval jsem nabídnout ebook zdarma, ale jelikož jde o prémiový produkt určený velmi úzkému okruhu lidí, budu jej nakonec asi prodávat. Plánovaná cena je 199 Kč, ale to se ještě může změnit (primárně podle toho, jak se vyspím)

Práce na ebooku se mi zadrhly a evidentně potřebuji nějakou motivaci (abych viděl, že to není zbytečná práce). Pokud máte tedy (předběžný, nezávazný) zájem, můžete jej vyjádřit zde formou „předregistrace“. Můžete se tam rovněž vyjádřit, napsat mi podněty či témata, která by vás zajímala. Až bude kniha hotová, napíši Vám jeden informační email a pak už Vás nebudu obtěžovat.

P2P lending není určitě pro každého. Má spoustu rizik, která je potřeba si uvědomit. Pro mě je to ale srdcová záležitost, určitá předzvěst možné velké revoluce, a i kdybych nakonec přišel o všechny prachy, jsem rád, že mohu být její součástí.
DISCLAIMER: Autor článku aktivně investuje na platformě isePankur. Za propagaci této platformy není provozovatelem ani třetí stranou finančně ani jinak motivován.

 

 1. Stone napsal:

  Exisituje aj slovenska alternativa, nevyskusal som ju ale zatial, len som pocul, ze je tam vyssi default rate ako by ste cakali… www . Zltymelon . sk

  • Inwebstor napsal:

   Díky za tip, bohužel opět pouze pro občany dané země (tedy SR)
   Jako pokus to vypadá na první pohled zajímavě, ale ve srovnání s ostatními by to chtělo ještě dotáhnout. Například sekce „transparentnost“ je poměrně podstatná. Není výjimečné, že platforma zveřejňuje dataset všech dosud poskytnutých půjček (včetně historie splácení), publikuje klíčová čísla (default rate, průměrné zhodnocení, distribuce zhodnocení mezi investory atd.) … nic z toho jsem tady na první pohled nenalezl.

   • Tomáš napsal:

    Žltý melón je na Slovensku naozaj dosť obľúbený a dosť veľa ľudí z môjho okolia ho už vyskúšalo. Možno v porovnaní so zahraničnými obdobami chýbajú nejaké info priamo na webe, ale inak je to myslím že veľmi dobrý projekt.

    • Inwebstor napsal:

     Nezlobte se, ale tohle je taková hodně nekonkrétní až skoro „PíÁr“ informace.
     Když říkáte „vyzkoušelo“, máte tím namysli, že přes tu platformu investovali peníze nebo že si přes ní půjčili?

 2. Petr napsal:

  No tak to je hodně slušný. Je dobré, že jde začít i s nízkou částkou. Teď jsi mě celkem nažhavil, asi to taky zkusím…:-)

 3. Ondřej napsal:

  Díky za skvělý článek!
  Zajímalo by mě, jak je to s daněním případných zisků. Jedná se o příjmy z kapitálového majetku dle §8? Nebo se to řeší jinak, když se jedná o zahraniční půjčky?
  Je nutné nějak řešit i DPH (předpokládám, že ne)?

  • Inwebstor napsal:

   DPH se neřeší.
   Jinak já to daním přes sro, takže 19 % DPPO. Daní se pouze income (tj. úrokový výnos, nikoli splátky jistiny)

   • Tomáš napsal:

    Ale je zapotřebí být plátce DPH, ne?

   • Pavel napsal:

    Můžu se zeptat, proč to daníš přes to s.r.o.? Nevyšlo by tě to na živnost daleko výhodněji? Díky za odpověď

    • Inwebstor napsal:

     Vzhledem k tomu, že mám poměrně malé životní náklady, tak nemám potřebu rozdělovat zisk. Navíc mám z minulých let na sro daňovou ztrátu, kterou jsem poslední dva roky odepisoval. Čili ani s 60% paušálem by se mi při zohlednění celkových odvodů OSVČ nevyplatilo. Takže všechno zatím tahám přes sro, na vše mám jednu účetní a zatím nic neřeším.
     Ale tohle je hodně individuální situace, každému se vyplatí něco jiného.

 4. Tom napsal:

  Tak jsem se konečně dočkal, díky za odhalení, kde investuješ do P2P půjček. Už se registruji a rozhodně zkouším :-)

 5. […] delší době zveřejnil na svých stránkách @inwebstorcz další článek. Tentokrát věnovaný P2P půjčkám. O celém konceptu už jsem dříve slyšel, vypadá jako celkem zajímavá forma investování […]

 6. George napsal:

  Na tento článek o investování do P2P půjček jsem netrpělivě čekal. Díky za zajímavý exkurz… Když něco podobného vzniká na Slovensku, je možné že prostor by byl i u nás. Popravdě proč si ale nedovedu něco reálně fungujícího pořádně u nás představit?

  • Inwebstor napsal:

   isePankur vstoupil toto pondělí na slovenský trh (tj. začal obyvatelům SR nabízet půjčky)
   Lokální konkurence (na Slovensku nebo i v ČR) je většinou slabá nebo p2p lending úplně nepochopila, takže příležitost určitě je.
   Konkrétně v ČR je ale docela problém s legislativou.

 7. Wiseclerk napsal:

  Hi

  great article. I am investing in Isepankur since more than a year. You can read my experiences here:
  http://www.wiseclerk.com/group-news/tag/isepankur/

  • Inwebstor napsal:

   Thank you for your contribution.
   This is the first english-written comment on my blog that actually ISN’T spam :-)

 8. chuck napsal:

  koľko % ľudí, ktorým si požial nespláca ? ak sa smiem opýtať

 9. Patrik napsal:

  Našel jsem i dvě české alternativy, které zde funguji přes dva roky: http://www.bankerat.cz a http://www.finx.cz
  Nemáte někdo zkušenost s českýma p2p půjčkama?

  • Inwebstor napsal:

   Když se podíváte podrobněji, tak to právě žádné alternativy nejsou.
   Pánové, kteří to provozují, vůbec nepochopili princip P2P lendingu – bankerat je defacto pro investory-profíky (mimo jiné vysoká minimální částka 5000 Kč, takže potřebujete aspoň 100-200 kKč pro rozumnou diverzifikaci), navíc zcela chybějící info související s transparentností: provozovatel nezveřejňuje průběžné statistiky půjček, % defaultů ani žádné jiné základní údaje.

   Co se týče finx, ten je zase zcela mrtvý – prakticky žádné žádosti o úvěr.

 10. birkof napsal:

  Fantastický článek, který mi dodal energii. Moc díky, píšeš fakt dobře. Mimo to, koukám, že se budu muset po businessu poohlédnout i v zahraničí. Fakt je, že jsme v ČR 100 let pozadu, a to i v IT. No na finančáku jsem jim vysvětlil, co je to osoba identifikovaná k dani, tak by vše mělo být v pohodě. Díky, díky, díky. Těším se na ebook!

 11. Pavel napsal:

  Ebook bude zajímavý a určitě zakoupím. Kdy plánujete publikaci?

 12. Michael napsal:

  Tak jsem se to rozhodl dnes taky vyzkoušet. Snad to nedopadne jako s bitcoinem 😀

 13. Martin napsal:

  Díky za článek. Velmi jsi mě tím nakopl. Na základě něj jsem se zaregistroval a vyzkoušel to. Zatím, to vypadá s půjčkami dobře. :-)

 14. Mila napsal:

  Zdravím, zajímá mě zkušenost jak jde isePankur?
  Jestli už někdo zpozdil platbu, nebo neplatí vůbec? Kolik z investic se už vrátilo?
  Díky

  • Inwebstor napsal:

   Celková investice 1500 EUR (postupně v průběhu roku), aktuální hodnota mého portfolia (kterou si počítám svou metodologií, podobá se způsobu oceňování pohledávek u bank) je 1708 EUR – tolik bych získal, kdybych okamžitě celé portfolio prodal.

   Jinak zhodnocení pomocí IRR (vnitřní výnosové procento) mám aktuálně 22,37 %
   Spousta lidí tohle číslo kritizuje jako nepřesné, ale většinou je to proto, že nerozumí, co to číslo znamená.

   Podíl špatných úvěrů je kolem 5 %, největší pravděpodobnost selhání je při první splátce, pak to klesá. Aktuálně mám 12 úvěrů v procesu vymáhání s celkovou hodnotou 97 EUR na nesplacené jistině + 58 EUR z naběhlých úroků a penále. Vymáhání obvykle trvá 2-3 roky a v jeho průběhu lze čekat navrácení v průměru 60% z této celkové částky – je tam ale hodně „nenormální“ pravděpodobnostní rozdělení, velká část nevymůže vůbec nic, druhá velká část vymůže skoro všechno – takže s tímto průměrem lze čekat jen pokud má člověk velké portfolio problémových úvěrů, kde se srovná vliv náhody.

   Vymáhané úvěry už nelze bohužel prodávat na sekundárním trhu, takže je většinou prodávám před sesplatněním. Stačí nabídnout slevu 10-20 % a i problémový úvěr se dá prodat během pár dnů. Čili příklad: investoval jsem 10 EUR, přišla první splátka 0.2 EUR. Pak člověk přestal platit, tak to prodám se slevou 10 % + 1.5 % poplatek – odepíšu tak ztrátu ve výši 1.14 EUR a zbytek investuji do nového úvěru.

   Protože problémových úvěrů není až tolik, tak je to furt naprostá nádhera. Poslední měsíce ale postupně % defaultů mírně roste, takže je samozřejmě potřeba být rozumný, opatrný a investovat s dostatečně velkou částkou (chce to mít v portfoliu aspoň 100 úvěrů = minimálně 500 EUR), aby se smazal vliv blbé náhody.

 15. lucas03 napsal:

  Zaujimalo by ma, ako vyzera teraz ten kolackovy graf. Co som pozeral, tak mne aj viacerym investorom dost stuplo overdue aj default. Ako je to u teba?

Pravidla moštárny
Odkazy z tohoto blogu jsou DOFOLLOW - pro zveřejnění komentáře je však potřeba dodržovat určitá pravidla slušnosti.

 1. Podepište se skutečným jménem nebo nickem. Chcete-li zpětný odkaz na klíčové slovo, použijte syntaxi Jméno@Klíčové slovo
 2. Vyhněte se krátkým, jednoslovným komentářům a komentářům bez informační hodnoty ("První!", "Skvělý článek") Abyste si zpětný odkaz zasloužili, přispějte na oplátku něčím, co bude pro čtenáře tohoto blogu zajímavé.
 3. Neodkazujte na nevhodné stránky
 4. Nevkládajte affiliate odkazy. Smyslem odkazů je ostatním čtenářům ukázat kdo jste a co děláte, ne propagovat cizí webové stránky.

Přidat odkaz na článek z mého blogu