88

Investování do peer to peer půjček (P2P lending)

Už 12 měsíců investuji část svých přebytečných peněz na jedné peer-to-peer lending platformě. Po měsících planých slibů konečně nadešel čas, abych se se svými čtenáři podělil o své dosavadní zkušenosti.

Peer to peer půjčky (P2P lending, sociální půjčky, social lending apod.) nejsou zatím v centru pozornosti mainstreamových médií. Pokud nečtete můj blog pravidelně, dost možná se s tímto termínem setkáváte poprvé. Pro mě představuje P2P lending (což je jen jedna z odnoží crowdfundingu) zásadní finanční inovaci, možnou předzvěst věcí příštích a jsem z něj nadšený. Snažil jsem se proto do tohoto trendu nastoupit už několik let, ale až v lednu 2013 jsem našel platformu, která by byla funkční, důvěryhodná a zároveň přístupná zahraničním investorům.

Co je to peer to peer lending?

P2P lending je poskytování úvěrů (spotřebitelských, investičních) bez prostředníka – tedy banky. Tak jako u jiných forem crowdfundingu i zde máte na jedné straně pár lidí, kteří potřebují peníze (žadatele o půjčku), a na straně druhé velký dav lidí, kteří se jim na tuto půjčku skládají.

Žadatel o půjčku 1000 EUR tedy nedostane tisícovku od jednoho subjektu (člověka, banky, nedejbože nebankovní instituce). Dostane třeba po 5 eurech od 200 různých lidí.

Něco, co by ještě před pár lety bylo kvůli vysokým transakčním nákladům nemyslitelné, je díky internetu a automatizaci novodobým fenoménem. Na jedné straně investoři nemusí mít vysoký počáteční kapitál, aby dosáhli na zajímavé zhodnocení a mohli si vytvořit diverzifikované portfolio. Na druhé straně vypůjčovatelé získají přístup k levnějším penězům. A mezitím stojí platforma, která vše automatizuje, posílá a vybírá peníze, stará se o evidenci, upomínání a případné vymáhání peněz (a za tyto služby si bere jednotky procent p.a.) Ukázkový příklad win-win-win situace.

Kde investovat do peer to peer půjček?

Tohleto je asi největší problém. V celém vyspělém světě je běžný člověk finančními regulátory považován, alespoň co se finančního vzdělání týče, za mentálně retardovaného (pomiňme prosím na moment fakt, že ve velké většině případů je to pravda).

Nezáleží na tom, co umíte. Nezáleží na tom, jaké máte zkušenosti. Záleží pouze na tom, kolik máte peněz a v jakém státě žijete. Lidé s velkým majetkem (u nás 125 000 EUR, v USA je to kolem 1M USD v čistém jmění) mají prakticky neomezený přístup ke všem investičním příležitostem. Zbytku populace jsou vyhrazeny spořící účty, fondy, pár akcií a když budete hodně hledat, tak možná i pár dalších instrumentů (certifikáty, futures, opce, forex, pár dluhopisů atd.)

Světovým leadrem v P2P lendingu jsou pochopitelně Spojené státy, celý koncept však vznikl v Británii (první platformou byla britská ZOPA).

Není náhoda, že se P2P lendingu daří zrovna v těchto státech – mají totiž úplně jiný (a mnohem lepší) právní systém. Kontinentální evropské právo v dnešní podobě efektivně zabraňuje vzniku jakýchkoli podobných finančních inovací (v některých zemích je ale aspoň rozumně možné zkopírovat jinde fungující finanční inovace)

Mezi největší platformy patří v USA Lending Club a Prosper, v Británii pak již zmiňovaná Zopa. O Lending Clubu, asi vůbec největší platformě, psal před týdnem John Vaňhara.

Společnou nevýhodou těchto platforem je, že neumožňují investovat zahraničním investorům (LC a Prosper jsou dokonce omezeny pouze na některé státy USA). V České republice žádná skutečná náhrada neexistuje. Dlouho jsem tak lamentoval v duchu předchozích odstavců, že nám z ČR zase jednou ujíždí vlak, protože nemáme reálnou možnost se P2P lendingu účastnit.

Až před rokem jsem objevil estonskou platformu ISEPANKUR.ee nově BONDORA.com (aktualizováno 24.11.2016) – platformu, která splňovala mé 3 prosté podmínky: funguje, je důvěryhodná a umožňuje vstup zahraničním investorům.

Pokud Vám Estonsko evokuje jiná slova než zrovna „důvěryhodnost“, doporučuji si něco o této zemi nastudovat. Myslím, že v Evropě není stát, který by byl v oblasti IT a elektronizace tak daleko jako právě Estonsko – od skutečně fungujícího eGovernmentu až po možnost uzavírat vymahatelné závazky přes internet, i naše slavná republika by se mohla lecčemu přiučit.

Od doby, kdy jsem začal na této platformě investovat, navíc poměrně značně expandovala na další trhy – nyní tak umožňuje investovat nejen v Estonsku, ale i ve Finsku, Španělsku a od včerejška i na Slovensku. V plánu jsou dále Irsko a Polsko (na což jsem tedy zvědav – dosavadní státy se vyznačovaly tím, že jsou v eurozóně)

Isepankur.ee

Jen v krátkosti: registrace probíhá podle klasických AML regulí (anti money laundering), musíte tedy dodat občanský průkaz a další doklad, peníze posílat z účtu vedeného na Vaše jméno (a další podobné nesmysly, které praní peněz nijak neohrozí, ale obyčejným lidem akorát přidělává spoustu práce). Pokud toto zvládnete, tak už Vás čekají jen samá pozitiva.

Vedení samotného účtu je zdarma. Minimální investovaná částka není nijak omezena (ale s ohledem na ekonomičnost a možnost diverzifikace doporučuji 100 €).

Po registraci se dostanete k výpisu žadatelů o půjčku, kteří jsou již předfiltrovaní platformou (z došlých žádostí akceptují jen okolo 5 %). Výpis vypadá takto a každého žadatele si můžete rozkliknout a podrobně prověřit (uvádějí se klasické údaje – jak bydlí, jaké mají příjmy, počet dětí, věk, zadluženost/DTI, výpis z úvěrového registru atd.)

Investiční příležitosti - isePankur

Platforma funguje na aukčním principu. Žadatel zadá maximální úrokovou sazbu, kterou je ochoten akceptovat. Investoři pak vkládají nabídky: nabízenou sumu a minimální úrokovou sazbu.

Pokud se sejde dost prostředků (tj. celková nabízená suma přesáhne požadovanou výši úvěru), seřadí se nabídky podle úrokové sazby a ty nejvyšší se vyřadí. Investoři, kteří zůstali, dostanou všichni stejnou úrokovou sazbu (stejnou jako nejvyšší úroková sazba investora, který nebyl vyřazen)

Minimální nabízená suma je pouhých 5 €. Takže už se stovkou můžete mít celkem solidně diverzifikované portfolio 20 různých úvěrů.

Systém umožňuje strategie automatizovat (na základě nastavených pravidel bude investovat za Vás). Samozřejmostí je i sekundární trh – své půjčky tak můžete kdykoli prodat (pokud se najde zájemce ochotný nakoupit za Vámi požadovanou cenu).

Míra defaultu je okolo 7 %, ale pokročilými statistickými technikami (nebo jen selským rozumem při výběru investic) se lze dostat na poloviční hodnoty.

Moje zkušenosti

Za sebe mohu isePankur jen doporučit, mám s ním výtečné zkušenosti; v rámci testování zkouším všechny nové funkce (platforma je živá a stále se vyvíjí) a jsem z ní čím dál nadšenější. V současné době mám nainvestováno celkem 40 000 Kč do portfolia asi 170 půjček a pokud vše bude fungovat, jak má, rozhodně budu v investování pokračovat.

Má aktuální výkonnost je na tomto grafu:

Výkon portfolia isePankur

Annual net return on investment odpovídá definičně IRR.

Považuji tento výnos v poměru k riziku za naprosto úžasný a předpokládám, že v rámci efektivních trhů půjde časem dolů: velkou část těchto výnosů bude tvořit tzv. early-adopters bonus (tedy odměna za zvýšené riziko pro ty, kteří mají odvahu experimentovat s dosud nevyzkoušenými věcmi. Majitelé bitcoinů z roku 2010 by mohli vyprávět…)

Rizika

Stále se však jedná o alternativní investici, nevyšlapanou cestu a je třeba uvědomit si některá základní rizika. Nevrhat se bezhlavě do něčeho, čemu nerozumím. Nenechat se zaslepit vidinou vysokého výnosu. Neinvestovat peníze, o něž si nemohu dovolit přijít.

První kategorií jsou rizika evidentní – riziko nesplacení (tomu se dá bránit dostatečnou diverzifikací), riziko předčasného splacení (snižuje Vám výnos, tomu se dá bránit nastavením automatických pravidel reinvestování nebo pravidelnou kontrolou účtu).

Druhou kategorií jsou rizika méně zjevná. Asi největším z nich je bankrot platformy. Pokud by isePankur přestal existovat, máte v zásadě mizivou šanci dostat peníze nazpět. Lending kontrakty jsou uzavírány napřímo (mezi Vámi a dlužníkem), nicméně mít v portofliu 170 smluv (nebo dluhopisů, nejsem si jistý právním postavením toho dokumentu) s prťavou nominální hodnotou znamená reálnou nevymahatelnost takových závazků. Pak je to vpodstatě jen sázka na to, že by se našel podnikavý zájemce, který by všechny tyto smlouvy za zlomek nominální hodnoty od investorů odkoupil a oni by tak získali aspoň nějaké peníze.

V minulosti už nějaké bankroty p2p platforem proběhly. Je dobré si nastudovat, jak to probíhalo a jak z toho investoři nakonec vyšli. Je ale potřeba počítat s tím, že jde o reálné riziko (které si uvědomuji a rozhodl jsem se jej akceptovat).

Dobrou zprávou je, že jako každá dobrá finanční instituce, i tato má aktiva klientů vyčleněna ze své rozvahy. Tudíž zůstatky na účtech v případě bankrotu nespadnou do konkurzní podstaty, ale jsou vyplaceny svým majitelům.

To je sice chabá útěcha (rozumný investor moc zůstatků mít nebude a bude je mít investovány do půjček), ale je to určitý signál. Signál, že firmu vedou profesionálové a ne nějací žabaři z garáže.

Češi na isePankur

Na isePankuru investují i jiní Česi (alespoň soudě podle nicků investorů, které se zobrazují v aukci nabídek), pár lidí jej zmiňovalo i v diskuzi pod Johnovým článkem. Nebude jich asi mnoho (největší zahraniční skupinou jsou Němci), ale třeba je mezi nimi i pár mých čtenářů – v takovém případě budu rád, pokud se v komentářích podělíte o svůj pohled nebo doplníte, na co jsem zapomněl.

Ebook

Jak už mí čtenáři asi vědí, začal jsem o svých zkušenostech s investováním do P2P půjček (hlavně o isePankur) psát ebook. V současné době má 8800 slov a jsem zhruba ve třetině práce.

Ve své konečné podobě by měl čtenářům pomoci mimo jiné s těmito tématy:

 • jak založit účet a projít bez problémů všemi nástrahami úvodního byrokratického kolečka
 • jak nakoupit EURa a neprodělat při tom tradiční 4 % na spreadu (a samozřejmě bez poplatku za platbu)
 • jak automatizovat svou investiční strategii (osobně strávím správou svého účtu 1x měsíčně asi 30 minut)
 • jak využít výhody sekundárního trhu ve svůj prospěch (možnost nákupu a prodeje půjček)
 • jak s pomocí sofistikovaných matematicko-statistických metod nebo učících algoritmů minimalizovat míru defaultu ve svém portfoliu

O strategii nemám úplně jasno – zvažoval jsem nabídnout ebook zdarma, ale jelikož jde o prémiový produkt určený velmi úzkému okruhu lidí, budu jej nakonec asi prodávat. Plánovaná cena je 199 Kč, ale to se ještě může změnit (primárně podle toho, jak se vyspím)

Práce na ebooku se mi zadrhly a evidentně potřebuji nějakou motivaci (abych viděl, že to není zbytečná práce). Pokud máte tedy (předběžný, nezávazný) zájem, můžete jej vyjádřit zde formou „předregistrace“. Můžete se tam rovněž vyjádřit, napsat mi podněty či témata, která by vás zajímala. Až bude kniha hotová, napíši Vám jeden informační email a pak už Vás nebudu obtěžovat.

P2P lending není určitě pro každého. Má spoustu rizik, která je potřeba si uvědomit. Pro mě je to ale srdcová záležitost, určitá předzvěst možné velké revoluce, a i kdybych nakonec přišel o všechny prachy, jsem rád, že mohu být její součástí.
DISCLAIMER: Autor článku aktivně investuje na platformě isePankur. Za propagaci této platformy není provozovatelem ani třetí stranou finančně ani jinak motivován.

 

 1. Stone napsal:

  Exisituje aj slovenska alternativa, nevyskusal som ju ale zatial, len som pocul, ze je tam vyssi default rate ako by ste cakali… www . Zltymelon . sk

  • Inwebstor napsal:

   Díky za tip, bohužel opět pouze pro občany dané země (tedy SR)
   Jako pokus to vypadá na první pohled zajímavě, ale ve srovnání s ostatními by to chtělo ještě dotáhnout. Například sekce „transparentnost“ je poměrně podstatná. Není výjimečné, že platforma zveřejňuje dataset všech dosud poskytnutých půjček (včetně historie splácení), publikuje klíčová čísla (default rate, průměrné zhodnocení, distribuce zhodnocení mezi investory atd.) … nic z toho jsem tady na první pohled nenalezl.

   • Tomáš napsal:

    Žltý melón je na Slovensku naozaj dosť obľúbený a dosť veľa ľudí z môjho okolia ho už vyskúšalo. Možno v porovnaní so zahraničnými obdobami chýbajú nejaké info priamo na webe, ale inak je to myslím že veľmi dobrý projekt.

    • Inwebstor napsal:

     Nezlobte se, ale tohle je taková hodně nekonkrétní až skoro „PíÁr“ informace.
     Když říkáte „vyzkoušelo“, máte tím namysli, že přes tu platformu investovali peníze nebo že si přes ní půjčili?

 2. Petr napsal:

  No tak to je hodně slušný. Je dobré, že jde začít i s nízkou částkou. Teď jsi mě celkem nažhavil, asi to taky zkusím…:-)
  Můj nejnovější článek: Jak hledat ovladač pro neznámé zařízení?

 3. Ondřej napsal:

  Díky za skvělý článek!
  Zajímalo by mě, jak je to s daněním případných zisků. Jedná se o příjmy z kapitálového majetku dle §8? Nebo se to řeší jinak, když se jedná o zahraniční půjčky?
  Je nutné nějak řešit i DPH (předpokládám, že ne)?

  • Inwebstor napsal:

   DPH se neřeší.
   Jinak já to daním přes sro, takže 19 % DPPO. Daní se pouze income (tj. úrokový výnos, nikoli splátky jistiny)

   • Tomáš napsal:

    Ale je zapotřebí být plátce DPH, ne?

   • Pavel napsal:

    Můžu se zeptat, proč to daníš přes to s.r.o.? Nevyšlo by tě to na živnost daleko výhodněji? Díky za odpověď

    • Inwebstor napsal:

     Vzhledem k tomu, že mám poměrně malé životní náklady, tak nemám potřebu rozdělovat zisk. Navíc mám z minulých let na sro daňovou ztrátu, kterou jsem poslední dva roky odepisoval. Čili ani s 60% paušálem by se mi při zohlednění celkových odvodů OSVČ nevyplatilo. Takže všechno zatím tahám přes sro, na vše mám jednu účetní a zatím nic neřeším.
     Ale tohle je hodně individuální situace, každému se vyplatí něco jiného.

 4. Tom napsal:

  Tak jsem se konečně dočkal, díky za odhalení, kde investuješ do P2P půjček. Už se registruji a rozhodně zkouším 🙂

 5. […] delší době zveřejnil na svých stránkách @inwebstorcz další článek. Tentokrát věnovaný P2P půjčkám. O celém konceptu už jsem dříve slyšel, vypadá jako celkem zajímavá forma investování […]

 6. George napsal:

  Na tento článek o investování do P2P půjček jsem netrpělivě čekal. Díky za zajímavý exkurz… Když něco podobného vzniká na Slovensku, je možné že prostor by byl i u nás. Popravdě proč si ale nedovedu něco reálně fungujícího pořádně u nás představit?

  • Inwebstor napsal:

   isePankur vstoupil toto pondělí na slovenský trh (tj. začal obyvatelům SR nabízet půjčky)
   Lokální konkurence (na Slovensku nebo i v ČR) je většinou slabá nebo p2p lending úplně nepochopila, takže příležitost určitě je.
   Konkrétně v ČR je ale docela problém s legislativou.

 7. Wiseclerk napsal:

  Hi

  great article. I am investing in Isepankur since more than a year. You can read my experiences here:
  http://www.wiseclerk.com/group-news/tag/isepankur/
  Můj nejnovější článek: Rebuildingsociety Will Award One Interest Free Loan to One Business

  • Inwebstor napsal:

   Thank you for your contribution.
   This is the first english-written comment on my blog that actually ISN’T spam 🙂

 8. chuck napsal:

  koľko % ľudí, ktorým si požial nespláca ? ak sa smiem opýtať
  Můj nejnovější článek: Counter strike strategies

 9. Patrik napsal:

  Našel jsem i dvě české alternativy, které zde funguji přes dva roky: http://www.bankerat.cz a http://www.finx.cz
  Nemáte někdo zkušenost s českýma p2p půjčkama?

  • Inwebstor napsal:

   Když se podíváte podrobněji, tak to právě žádné alternativy nejsou.
   Pánové, kteří to provozují, vůbec nepochopili princip P2P lendingu – bankerat je defacto pro investory-profíky (mimo jiné vysoká minimální částka 5000 Kč, takže potřebujete aspoň 100-200 kKč pro rozumnou diverzifikaci), navíc zcela chybějící info související s transparentností: provozovatel nezveřejňuje průběžné statistiky půjček, % defaultů ani žádné jiné základní údaje.

   Co se týče finx, ten je zase zcela mrtvý – prakticky žádné žádosti o úvěr.

 10. birkof napsal:

  Fantastický článek, který mi dodal energii. Moc díky, píšeš fakt dobře. Mimo to, koukám, že se budu muset po businessu poohlédnout i v zahraničí. Fakt je, že jsme v ČR 100 let pozadu, a to i v IT. No na finančáku jsem jim vysvětlil, co je to osoba identifikovaná k dani, tak by vše mělo být v pohodě. Díky, díky, díky. Těším se na ebook!
  Můj nejnovější článek: Pár dobrých rad od Kiyosakiho

 11. Pavel napsal:

  Ebook bude zajímavý a určitě zakoupím. Kdy plánujete publikaci?

 12. Michael napsal:

  Tak jsem se to rozhodl dnes taky vyzkoušet. Snad to nedopadne jako s bitcoinem 😀
  Můj nejnovější článek: Vyplatí se konsolidace půjček?

 13. JK napsal:

  Ten ebook by bol fajn napada ma neslo by to dat zadarmo na web a mat nejaky zisk z reklamy navstevnosti? Pytam sa preto lebo chcem napisat podobny manual – tutorial ale z inej oblasti a chcem to dat na web zadara a mat nejaky zisk z reklamy alebo tadial to cesta nevedie ?

 14. Martin napsal:

  Díky za článek. Velmi jsi mě tím nakopl. Na základě něj jsem se zaregistroval a vyzkoušel to. Zatím, to vypadá s půjčkami dobře. 🙂
  Můj nejnovější článek: Hladovění není dieta

 15. Jana napsal:

  Díky za super článek, naprosto s tebou souhlasím. Ja mám svoje poznatky zapsané a něco navíc kdyžtak tady: http://aukce-pujcek-online.webnode.cz/
  Můj nejnovější článek: Tipy a rady – aukce půjček

 16. tonda napsal:

  Tak jsem se k tomu také po delší době odhodlal. Nicméně mám otázku, je normální, že vidím jen několik investičních příležitostí? Předpokládal jsem, že portfolio rozumně diverzifikuji, ale takhle není skoro kam.

 17. Marcel napsal:

  O P2P lending se už chvíli zajímám, zatím však pouze sháním informace. Na ebook se těším.

 18. petr napsal:

  Vyborny clanek, diky.

  Napsal jsi: „Konkrétně v ČR je ale docela problém s legislativou.“
  Jake problemy s legislativou v CR vidis? Myslis, ze nemuzeme cekat na P2P v CR v dohledne dobe?
  Diky.

 19. invest napsal:

  Tak jsem trochu pátral a našel toto fórum důležitá je pro mě hlavně zkušenost investora „starfished“:
  http://p2pindependentforum.com/thread/768/bondora-fair-true-misleading?page=1&scrollTo=12598
  Vzhledem k tomu, že dlouhodobě (cca 3 roky) investuji na Bankeratu a mám podobnou zkušenost (42% úvěrů je v exekuci, některé i 2 roky a dosud jsem neviděl ani korunu), myslím, že kvalita dlužníků bude podobná. O vymahatelnosti ani nemluvím, když je ČR vyhlášená „zlými exekutory“ a ani těm se nepodařilo z „hodných dlužníků“ nic dostat.

 20. Mila napsal:

  Zdravím, zajímá mě zkušenost jak jde isePankur?
  Jestli už někdo zpozdil platbu, nebo neplatí vůbec? Kolik z investic se už vrátilo?
  Díky

  • Inwebstor napsal:

   Celková investice 1500 EUR (postupně v průběhu roku), aktuální hodnota mého portfolia (kterou si počítám svou metodologií, podobá se způsobu oceňování pohledávek u bank) je 1708 EUR – tolik bych získal, kdybych okamžitě celé portfolio prodal.

   Jinak zhodnocení pomocí IRR (vnitřní výnosové procento) mám aktuálně 22,37 %
   Spousta lidí tohle číslo kritizuje jako nepřesné, ale většinou je to proto, že nerozumí, co to číslo znamená.

   Podíl špatných úvěrů je kolem 5 %, největší pravděpodobnost selhání je při první splátce, pak to klesá. Aktuálně mám 12 úvěrů v procesu vymáhání s celkovou hodnotou 97 EUR na nesplacené jistině + 58 EUR z naběhlých úroků a penále. Vymáhání obvykle trvá 2-3 roky a v jeho průběhu lze čekat navrácení v průměru 60% z této celkové částky – je tam ale hodně „nenormální“ pravděpodobnostní rozdělení, velká část nevymůže vůbec nic, druhá velká část vymůže skoro všechno – takže s tímto průměrem lze čekat jen pokud má člověk velké portfolio problémových úvěrů, kde se srovná vliv náhody.

   Vymáhané úvěry už nelze bohužel prodávat na sekundárním trhu, takže je většinou prodávám před sesplatněním. Stačí nabídnout slevu 10-20 % a i problémový úvěr se dá prodat během pár dnů. Čili příklad: investoval jsem 10 EUR, přišla první splátka 0.2 EUR. Pak člověk přestal platit, tak to prodám se slevou 10 % + 1.5 % poplatek – odepíšu tak ztrátu ve výši 1.14 EUR a zbytek investuji do nového úvěru.

   Protože problémových úvěrů není až tolik, tak je to furt naprostá nádhera. Poslední měsíce ale postupně % defaultů mírně roste, takže je samozřejmě potřeba být rozumný, opatrný a investovat s dostatečně velkou částkou (chce to mít v portfoliu aspoň 100 úvěrů = minimálně 500 EUR), aby se smazal vliv blbé náhody.

   • Bohumír napsal:

    Zdravím, chci se zeptat co myslíte tím DEFAULT, co to znamená pro uživatele? Jinak jsem začal také investovat, zatim jsem půjčil 90€, chci dále pokračovat.

    Jak to vidíte s vydáním eBooku? Rád bych si již něco přečetl.

    Mějte se

    • Inwebstor napsal:

     Default je platební selhání. Dlužník zaplatí pozdě nebo vůbec. Investování v P2P není bezrizikové, čili část peněz nikdy neuvidíte (klíčem je, aby výnos dokázal pokrýt tyto ztráty + přiměřený zisk s ohledem na výši rizika).

     S ebookem to aktuálně vidím bledě. Ten zájem není tak velký, aby se mi to vyplatilo, a to odvětví se vyvíjí tak rychle, že bych půlku musel každý rok vyhodit a napsat znovu.

   • sollar napsal:

    Jen bych chtěl podotknout, že existuje obdobná Lotyšská platforma MINTOS.COM , která úvěry zajišťuje a některé mají tzv. buyback guarantee, který po 60 dnech splatnosti vrací peníze. Více na http://p2pforum.cz/
    Můj nejnovější článek: mintos.com • Re: Investoři

 21. Jan napsal:

  Dobrý den,
  mohl byste, prosím, napsat něco více o Vaší investiční strategii? Například zda investujete jen v Estonsku nebo ve všech zemích, jak přihlížíte k úvěrové skupině a úvěrové historii, jak nastavíte minimální úrok, délku úvěru apod.? Resp. pokud toto bude součástí ebooku, kdy je možné očekávat jeho vydání.
  Děkuji.

 22. P2P lending napsal:

  […] pujckami? Nejlepe s platformou http://www.bondora.com. Jak je to napriklad s danemi? Pro vice info: Investování do peer to peer půjček (P2P lending) – Inwebstor.cz nebo […]

 23. petr napsal:

  Zdravím, článek jsem objevil až poté, co jsem si zašal na Bondoře hrát. Moc jsem nestudoval možnosti poslání peněz, takže jsem použil SEPA Europlatbu. Byla to má první zahraniční platba – obvykle používám PayPal. Takže mě překvypil vysoký poplatek a také dost blbý kurz. To se týká také výměru případného výdělku. Pokud bych to chtěl vybrat teď, dělá to jen na kurzu ztrátu skoro 5% (podle kurzů komerčky, kterou mám) plus další vysoký poplatek. Jak to tedy používáš ty? Máš zkušenost s TransverWise, což je druhá možnost platby i výběru v případě kontaktování podpory? Díky za info.

 24. Pujcko.cz napsal:

  Díky za super článek, chtěl jsem s tím začít také ale přijde mi že je tam hrozně moc vstupních bariér a ty platformy které jsou pro P2P půjčky stabilní a ověřené mají mnoho vstupních požadavků (občanství, budget). Takže jsem zatím své snahy pozastavil, ale hodně sleduju Johna jak se mu bude dařit. Píše o tom zajímavě na blogu.
  Můj nejnovější článek: Telefonování – Jak ušetřit?

 25. jaroslav@douglas napsal:

  a co kurzové riziko? teď je kurz eura díky intervencím ČNB velmi vysoký, takže eura, které chci investovat nakoupím velmi draho

  • Inwebstor napsal:

   Existují způsoby, jak měnové riziko zajistit (dokonce i v podmínkách drobného investora), ale vždycky je tam nějaké zbytkové riziko, kterého se člověk nezbaví. Vydalo by to na samostatný článek.

 26. Lucie napsal:

  Ahoj, dívala jsem se na isepankur a v pravidlech je, že můžeš být považován za společnost, jejímž hlavním typem podnikání jsou úvěry, tj nějaký druh finanční společnosti a pak podlehas přísnějším pravidlům, doufám, že je jasně, co myslím. Je to pro tebe, kdyz máš tedy pod jednou společnosti více aktivit, relevantní? Případně máš jako druh podnikání zaregistrováno poskytování úvěrů? Moc děkuji za případnou odpověď. A chválím zajímavý blog.

  • Inwebstor napsal:

   Ano, mám vázanou živnost na poskytování a zprostředkování úvěrů (ale kvůli affilu, nikoliv kvůli p2p lendingu). Nově budu od 1.12. samostatným zprostředkovatelem úvěrů (opět ale nesouvisí s P2P lendingem, tam je poskytovatelem a tudíž subjektem regulace P2P platforma)

 27. Bob napsal:

  Dobrý den, mám 2 otázky.

  1. podařilo se vám projít tzv. anti-money laundering procesem? Poslal jsem již kopii OP i dokladu s mou aresou (konkrétně výpisu z účtu). Pokud zvolím záložku výběr peněžních prostředků, objeví se mi zpráva, že zahájili proces ověřování. Trvá to už ale 3 týdny, tak nevím, kde je chyba.

  2. jak to vypadá s Vaším eBookem? již se na něj těším.

  Děkuji a přeji co nejmenší default.

  S pozdravem

  Bob

 28. Lenny napsal:

  Tak jsem se zaradovala, když jsem našla Bankerat, a teď to trochu ochladlo.. Každopádně díky za článek.
  Můj nejnovější článek: Timur Vermes: Už je tady zas

 29. lucas03 napsal:

  Zaujimalo by ma, ako vyzera teraz ten kolackovy graf. Co som pozeral, tak mne aj viacerym investorom dost stuplo overdue aj default. Ako je to u teba?
  Můj nejnovější článek: Bondora štatistický súbor k 4.6.2014

 30. Milos napsal:

  Ahoj,

  diky za dobry clanek! Investuji pres Bondoru (drive IsePankur) uz asi rok a pul pres svou zivnost. Momentalne mam proinvestovano cca 40.000EUR s default rate cca 7 % a Annual net return on investment cca 19%. Z dalsich webu v zahranici lze jeste investovat jako obcan CR do dalsich podobnych sluzeb, ktere jsou ale zamereny na jine typy spotrebitelu – napr Ivestly, ThinCats, Ablrate.

  Preju hodne stesti.

 31. Marek napsal:

  Zdravím,

  Nikde jsem se nedověděl, jak vypadá smlouva mezi investorem a budoucím dlužníkem.
  Smlouvu zajišťuje kdo?
  Kdo zodpovídá za to že peníze přijdou dlužníkovi?

  Děkuji,

 32. […] jsou zde ale i další možná rizika. Investor vystupující pod přezdívkou Inwebstor upozorňuje, že je třeba nutné počítat i s případným krachem platformy. Půjčky jsou sice […]

 33. carlos napsal:

  Ahoj, nechces shrnout nejake aktualni zkusenosti? Zkousel jsem analyzu aktualnich dat z Bondory, kdyby te to zajimalo: http://www.internet1.cz/p2p-lending-bondora-regression/
  Můj nejnovější článek: P2P lending Bondora – regression

 34. michpro napsal:

  Investovanie do peer to peer pôžičiek je veľmi zaujimavé ale mám takú obavu ,že je tu veľké rizio úpadku spoločnosti a následného nevymoženia penazí
  Můj nejnovější článek: Ako si vybrať forex brokera

  • Inwebstor napsal:

   Pár krachů platforem již proběhlo. Záleží hodně na jurisdikci. V takové Británii nebo Estonsku bych se toho nebál. V ČR, na Slovensku nebo v dalších zapadákovech, kde soudy trvají léta, to vnímám jako velkou hrozbu a připočítávám si pár procent p.a. k požadovanému výnosu pro vykrytí tohoto rizika. Třeba Zonky pro mě osobně poskytuje velmi dobrý výnos i když zahrnu riziko úpadku společnosti.

 35. Půjčky napsal:

  Zajímavé odvětví, děláš v něm ještě? Vidím, že článek už je trochu starší, ale problematika by mě zajímala, můžeš mi napsat na email? Díky, Honza

 36. Dalibor007 napsal:

  Zdravím a chválím za informačně hodnotný článek. V poslední době je u nás i ve světě hodně populární Webtransfer. Pokud jej znáte, co o něm soudíte? Bude tento projekt dlouhodobě životaschopný?

 37. Daniel napsal:

  Jak to vypadá s ebookem ? Určitě o něj má hodně lidí zájem 🙂

 38. jacobs napsal:

  Diky za super clanek. Zajimal by me Tvuj nazor na posledni cesky pokus na poli p2p lendingu – zonky.cz. Nema automatizaci a zatim ani sekundarni trh (na tom pry pracuji). Ale zase je v CR, coz odstrani problem s konverzi kurzu a stoji za tim PPF coz by mohlo znamenat ze to jen tak nezavrou…

  • Inwebstor napsal:

   Zonky se mi po půlroce investování líbí, je to asi zdaleka nejlepší p2p platforma v ČR. Bohužel má i spoustu much, mezi nejzávažnější řadím to, že kvůli přetlaku zájmu na investory z vysoka kašlou a nekomunikujou.

 39. Honza napsal:

  Dobrý den,
  protože článek je již trochu starší, rád bych se zeptal na aktuální zkušenosti s estonskou platformou. Jak pokračuje P2P?
  Děkuji za info.

  • Inwebstor napsal:

   S Bondorou (dříve IsePankur) jsem velmi nespokojený. Začali čím dál více šmelit data a zkreslovat údaje o zhodnocení. Asi před měsícem jsem všechny půjčky prodal na sekundárním trhu a realizoval výnos krásných 0,76 % p.a. Do kopru to šlo od doby, co otevřeli nové trhy (hlavně Španělsko) a pak už se to nevzpamatovalo. Momentálně peníze sedí na účtě, uvažuji o 3 platformách (doporučených via winpes.cz) – SavingStream, Mintos, Twino.

 40. czshares.com napsal:

  Trochu to tu umírá, škoda :(. Nicméně na CZ trhu P2P půjček se celkem rozjířdí Benefi.cz. Na zkoušku jsem tam poslal 5000 Kč, tak uvidíme jak to půjde..
  Můj nejnovější článek: Vývoj portfolia vždy po ruce

 41. pedro napsal:

  Zdravím, chtěl jsem se zeptat, zda nemáte zkušenost s českou P2P http://www.Benefi.cz ?
  Našel jsem již i recenze na Benefi na netu a připadá mi to hodně riskantní a pro
  investory i žadatele o půjčku nevýhodné….

  • Inwebstor napsal:

   Za projektem je úspěšný podnikatel, takže jsem si od něho sliboval hodně. Bohužel po několika updatech to směřuje úplně jinam, než kde já vidím budoucnost P2P. Mám tam účet, ale nakonec jsem se nikdy neodvážil ho dobít.

 42. Michal napsal:

  Potřebuješ k tomu živnost pro Poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru? Díky.

  • Inwebstor napsal:

   AFAIK ne, poskytovatelem je platforma (Zonky, Bondora atd.). Ta samozřejmě licenci mít musí.

 43. Ahoj inwebstore. Dlouho se tu neobjevilo nic ohledně výsledků peer to peer půjčování.

  Já už několik měsíců zkouším Benefi a aktivně investuji do peer to peer půjček. Zatím z toho mám smíšené pocity, ale jinak to vypadá, že by to snad mohlo fungovat. Navíc to založil člověk, který už má za sebou pár úspěšných projektů.

 44. David napsal:

  Dobrý den,
  co říkáte na Zonky? Myslím, že to by mohla být konečně česká odpověď na chybějící P2P platformy u nás. Zatím jsem investoval do 10 půjček a budu v tom pokračovat.

  • Inwebstor napsal:

   Zonky se mi moc líbí. Má spoustu technických much a vedení na investory z vysoka kašle, i tak je to ale asi nejlepší P2P platforma v ČR. Dal jsem tam na zkoušku 50000 Kč a s výnosy jsem spokojený. Ještě bych uvítal dlouho slibovaný sekundární trh.

 45. Athoss napsal:

  Jak je to s nesplacenýma P2P pujckama v daňovém přiznání. Mohu o to snížit základ daně?

  • Inwebstor napsal:

   Nejsem daňový poradce, bude se to možná lišit u FO a PO. Já daním jako právnická osoba.

 46. info napsal:

  Hezké,
  Já investují přes http://www.pujcimesi.cz nebo přes

  https://www.benefi.cz/

  Začal jsem s tím jen tak z legrace a ono to začalo vydělávat a skoro nic,krom času mě to nestálo. Zatím jsem teda,díky bohu,nenarazil na nějakého „opozdilce“. Ale co není,může být.
  Pak jsem ještě uvažoval nad zonky.cz ale to mi moc nevoni. Je to projekt,tuším od HomeCreditu.
  Vše má své pro a proti.

  Urokum zdar!

  M.G.

  • Inwebstor napsal:

   Benefi vypadalo na začátku dobře, ale posunulo se z mého pohledu směrem, který se mi nelíbí. Takže mé peníze nedostanou a za sebe nedoporučuji.

 47. […] Investování do peer to peer půjček (P2P lending) […]

 48. Periculosa Ludia napsal:

  Dobry den,
  odkaz na ty estonske stranky jiz neni platny. Vyhledavani isePankur me odkazuje na server bondora.com. Jedna se o ten samy produkt?
  Dekuji a gratuluji k pasivnim prijmum.

 49. Honza napsal:

  Článek super, krásně jsi to popsal, jakmile budu mít trochu více času, taky to určitě vyzkouším ;). Zajímá mě, jak daníš případné zisky?

 50. Petr S. napsal:

  Jajsem investoval do firmy zluty meloun jako investici skrz tady tyto pujcky typu p2p

 51. […] Investování do peer to peer půjček (P2P lending) […]

 52. Petr S. napsal:

  Mne prijde spis sympaticky to p2p u https://www.ferratump2p.cz/

 53. Jirka napsal:

  Tak to vypadáže Zonky a Benefi už je zahlcené investory, ale Finx.cz má jich zase nedostatek, máte někdo s tímto serverem zkušenosti ?

 54. Denisa napsal:

  Investuje prosím někdo do p2p Ferratum? U Zonky už je dlouhá ,,čekačka“ při malých investicích. Asi to bude tou masivní reklamou.

 55. Nelzu.cz napsal:

  Můžete poradit ještě nějaké zahraniční giganty, kteří umožňují vstup českým investorům? na Bondora a Zonky již investuji … a jsem zvědavý, jak ustojí první pořádnou krizi 🙂
  Můj nejnovější článek: Socialsprinters a Facebook kampaně – naše zkušenosti, reálná čísla a možná úskalí

 56. Marki napsal:

  Zajímavé informace ohledně investování do půjček. Pro lepší orientaci v P2P platformách přidávám odkaz na jejich srovnání http://www.mojepenize.com/prehled-p2p-pujckovych-portalu-recenze-zkusenosti-diskuze/

Pravidla moštárny
Odkazy z tohoto blogu jsou DOFOLLOW - pro zveřejnění komentáře je však potřeba dodržovat určitá pravidla slušnosti.

 1. Podepište se skutečným jménem nebo nickem. Chcete-li zpětný odkaz na klíčové slovo, použijte syntaxi Jméno@Klíčové slovo
 2. Vyhněte se krátkým, jednoslovným komentářům a komentářům bez informační hodnoty ("První!", "Skvělý článek") Abyste si zpětný odkaz zasloužili, přispějte na oplátku něčím, co bude pro čtenáře tohoto blogu zajímavé.
 3. Neodkazujte na nevhodné stránky
 4. Nevkládajte affiliate odkazy. Smyslem odkazů je ostatním čtenářům ukázat kdo jste a co děláte, ne propagovat cizí webové stránky.

Přidat odkaz na článek z mého blogu